Montesquiu: Nous ajuntaments, velles maneres

Nacional

"…la Secretària de l’ajuntament de Montesquiu va impedir que la regidora de la CUP articulés un breu parlament després de prometre el càrrec per imperatiu […]

"…la

Secretària de l’ajuntament de Montesquiu va impedir que la regidora de

la CUP articulés un breu parlament després de prometre el càrrec per

imperatiu legal. Una vegada escollit l’alcalde, el Sr. Antonio Martín

(alcalde de Montesquiu) tenia l’oportunitat de brindar a la resta de

formacions polítiques la possibilitat d’expressar-se i no ho va fer; ni

tan sols va oferir als assistents cap discurs institucional…"


 


El

passat dissabte dia 16 de juny, dia en el qual es constituïen els

ajuntaments de tots els municipis d’arreu del país i mentre tots els

candidats de totes les formacions polítiques d'arreu del territori

podien expressar-se lliurement en el transcurs dels actes de presa de

possessió, la Secretària de l’ajuntament de Montesquiu va impedir que

la regidora de la CUP articulés un breu parlament després de prometre

el càrrec per imperatiu legal. Una vegada escollit l’alcalde, el Sr.

Antonio Martín (alcalde de Montesquiu) tenia l’oportunitat de brindar a

la resta de formacions polítiques la possibilitat d’expressar-se i no

ho va fer; ni tan sols va oferir als assistents cap discurs

institucional.
Per a tot això, des de la CUP considerem:


Que s’ha vulnerat el dret a veu que té qualsevol regidor o càrrec electe.


Que

la Secretària de Montesquiu va actuar d’acord amb la voluntat expressa

de l’alcalde. La Secretària tenia coneixement de la voluntat de la CUP

d’articular un discurs el dia de la presa de possessió ja que dies

enrere la regidora de la CUP havia anat a l’ajuntament a demanar en

quin moment s’havia de fer. L’única resposta que va rebre per part de

la secretària va ser: “En aquest ajuntament això no s’ha fet mai, però

ja et direm alguna cosa”. Avui encara estem esperant una resposta.


Que dins l’ajuntament de Montesquiu el diàleg i el debat polític no entren dins els paràmetres de normalitat democràtica.


Lamentem

profundament que l’ajuntament de Montesquiu torni a ser notícia amb una

qüestió relacionada amb la privació de l’exercici d’un dret fonamental,

com és la llibertat d’expressió.


Davant

la més provable vulneració del dret a la llibertat d’expressió, la CUP

està estudiant la possibilitat, a més d’utilitzar la denúncia pública,

recórrer a altres instruments legals.

18 de juny de 2007