Navarcles: «Retallades socials»

Nacional

Aquest any l'ajuntament ens ha regalat una retallada en els abonaments del transport públic, cosa que no deixa de sorprendre, quan és la dreta qui […]Aquest

any l'ajuntament ens ha regalat una retallada en els abonaments del

transport públic, cosa que no deixa de sorprendre, quan és la dreta qui

surt del govern municipal i son les suposades esquerres (PSC-IC) la que

ens retallen les prestacions, això és el govern de progrés?….


Ara

resulta que tant sols tenen dret a un descompte amb el preu del bus

aquells jubilats que cobren menys de 600 euros, o sigui que els nostres

governants consideren que el jubilat que cobra 650 euros arriba

perfectament a final de mes i no necessita de cap ajut. No hauria estat

més lògic establir una regulació proporcional, per exemple la CUP

proposaríem que qui cobri menys de 400 euros tingui un descompte del

100% i a partir d'aquí per cada 50 euros més un 10% menys, 450e un 90%,

500e un 80%, 550e un 70% 600e un60% 650e un 50% i així successivament.


Però

des de la CUP també ens fem un altre pregunta, perquè nomes els

jubilats tenen dret a un descompte? es la típica estratègia de sempre

de buscar el vot del jubilat? Així que un jubilat que cobra 600 Euros

te dret a un descompte per poder baixar a Manresa al metge o al que

vulgui, però en canvi un treballador o treballadora que pot treballar

de caixera en un Super a Manresa, que ha de fer 4 viatges diaris,

guanya uns miserables 850 Euros hi ha de mantenir una família, doncs

resulta que no te dret a cap ajuda!! I l'estudiant? Que potser no volem

tenir metges en un futur? O professors? O el que sigui? Els estudiants,

que normalment no treballen i no tenen ingressos, no tenen dret a una

ajuda amb el transport per anar a estudi? (i si ni ha alguns que a més

d'estudiar treballen, aquest encara més es mereixen la nostra ajuda)


Definitivament

la CUP trobem que l'ajut actual es paternalista i electoralista i

reivindiquem ajudes pel transport i pel que faci falti, per a totes

aquelles persones amb sous indignes (cobrar en aquesta societat menys

de 1.000 euros no te un altre adjectiu) independentment de l'edat o

condició. I si els nostres governants ens volen demostrar que son

progressistes i d'esquerres que ho facin amb claredat o que callin.

5 de maig de 2008