Navàs: La Generalitat aconsella conservar l’antic cine pel seu alt valor històric, social i cultural

Nacional

La CUP de Navàs es posiciona sobre l'informe i les declaracions de l'acalde. El Departament de Cutlura de la Generalitat tenia encarregat un informe sobre […]


La CUP de Navàs es posiciona sobre l'informe i les declaracions de l'acalde. El Departament de Cutlura de la Generalitat tenia encarregat un informe sobre el valor cultural de l'edifici del Cinema Espanyol que ha emès en els darrers dies i on diu que cal protegir i restaurar l'antic Cine de la Cooperativa Obrera a Fraternitat de Navàs. A més insta també a declarar-lo bé d'Interès Local.

La CUP va demanar aquest informe després que l'Ajuntament fés públic que n'havia demanat un de semblant i que aquest seria definitiu a l'hora de decidir-ne el seu futur.

L'informe emès pels tècnics dels Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, emplaçats a Vic, fa tot un seguit de recomanacions que porten clarament a «salvar» l'edifici. Per una banda, recomana que «sigui declarat Bé d'Interès Cutlural local per tal d'incrementar la seva protecció patrimonial i sigui efectiva la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català», cosa que és competència de l'Ajuntament.
Per l'altra, exposa que «des d'un criteri patrimonial, sense tenir en compte altres consideracions, pels seus valors històrics, socials i culturals que hi conflueixen i per tal de salvaguardar la memòria històrica», recomana, «que el Cinema Espanyol sigui restaurat, sempre i quan no es falsegi la seva autenticitat.»

Per la CUP, les conclusions són clares i en cap cas contradictòries tal i com ha manifestat públicament l'alcalde de Navàs, Josep Oliva, ja que l'informe del Departament de Cultura es basa en l'Article 1.2 de la Llei 9/93, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, que determina que «el Patrimoni cultural català està integrat per tots els béns mobles i immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i defensa especials, de manera que puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions futures». La formació independentisa creu que l'alcalde es continua enrocant obstinadament en el seu poc valor arquitectònic, quan només és un dels aspectes a tenir en compte de l'edifici i del qual el Departament de Cultura en l'informe deixa clar que «no gaudeix d'un rellevant valor arquitectònic si bé cal emfatitzar el seu alt valor històric, social i cultural». I aquest valor que té en tots els altres aspectes és motiu suficient perquè les coclusions siguin tan contundents com han estat amb l'Ajuntament de Navàs, on recomana protecció i restauració, en cap cas enderroc. Per la CUP, a més, cal valorar el conjunt arquitectònic que formen l'actual CAP, l'escola de Música i el Cine en el seu conjunt.

Paral·lelament a l'informe de cultura, la CUP, va sol·licitar poder entrar al l'edifici per elaborar un segon informe sobre el seu estat, aquest segon informe conclou, com ja ho feia l'informe de  l'arquitecte David Sala que havia encarregat la CUP, que l'edifici no està en estat ruinós i que amb un pressupost inferior al cost del seu enderroc es poden fer les accions per a restaurar la coberta i els seus prinicpals elements per tal de garantir-ne la seva conservació. Els informes també posen en entredit la «ruïna econòmica» que sentencia l'ajuntament en l'únic informe que ha emès.

Així doncs, la CUP, emplaça a l'alcalde a ser valent i a reconseiderar la decisió d'enderroc de l'edifici perquè creu, la CUP, que és una petició que li fan els navassencs d'àmbits molt diferents i que la seva conservació queda més que justificada amb els nombrosos informes que així ho avalen. La CUP farà entrega, en els propers dies, al registre de l'Ajuntament, de tots els informes i documentació que ha anat recollint durant aquests mesos, perquè en quedi assabentat oficialment. La CUP creu que els navassencs i navassenques no entendríen el seu enderroc i anuncia que continuarà treballant per salvar l'antic cine.

Finalment recordar que diferents entitats encapçalades per l'entitat cultural La Ceba, van signar un manifest per conservar l'edifici. Més tard, un grup de navassencs, encapçalats per l'historiador Josep Maria Badia i el dissenyador gràfic Jaume Gubianes, en van elaborar un altre que va estar recolzat per una quinzena de persones de reconeguda vàlua al poble.

Candidatura d'Unitat Popular de Navàs
\
[email protected]

4 d'agost de 2010