Navàs: El jutjat de Barcelona ordena aturar cautelarment l’enderroc de l’antic cine de Navàs

Nacional

El jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona concedeix la suspensió cautalar de l'enderroc del CINE, però demana a la CUP un aval de 41.665,60 […]


El jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona concedeix la suspensió cautalar de l'enderroc del CINE, però demana a la CUP un aval de 41.665,60 euros per compensar la possible pèrdua de la subvenció que ha de rebre l'Ajuntament del govern de l'estat, en el cas que finalment s'acabés enderrocant.

La CUP de Navàs celebra que el jutge li hagi donat la raó pel què fa a l'aturada de l'enderroc però considera inadequada la mesura de garantia econòmica del cost de l'enderroc. Paradoxalment, si la sentència del Contenciós Administratiu interposat per la CUP per evitar l'enderroc els fós desfavorable, aquesta hauria d'assumir-ne el  cost ja que l'ajuntament hauria perdut la subvenció estatal per aquest concepte.

La CUP manifesta la seva intenció de presentar recurs a aquesta mesura perquè considera que precisament la seva voluntat és protegir els interessos col·lectius dels navassencs i navassenques salvant l'edifici i que evitaria malgastar aquests 41.665,60 euros en un enderroc. La formació  considera que, tal com diu la llei, l'Ajuntament de Navàs és també administració estatal, i que per tant, l'administració en sí no perdria els diners, sinó que els podria utlitzar per accions més adients que no pas enderrocar l'antic cine, sobretot en temps de  crisi. És a dir que, per la CUP, si l'ajuntament perd la subvenció per enderrocar el cine els diners continuaran a la caixa pública i per tant no són una perdua.

Ara, la candidatura navassenca, està estudiant les possiblilitats de fer efectiu el pagament, per evitar-ne l'enderroc malgrat no estar  d'acord amb la resolució del jutge. Recordem que si abans del termini establert la CUP no ha ingressat l'aval econòmic quedaria sense efecte l'aturada cautelar ordenada pel Jutjat i l'ajuntament podria enderrocar el cine malgrat no haver-hi sentència definitiva sobre el contenciós. La CUP vol recordar que en altres casos l'ajuntament ja ha hagut de pagar per la seva actitud negligent com en el cas dels terrenys de l'escola Sant Jordi que, per la perdua d'un Contenciós Administratiu, un jutge ha dictaminat recenement que  l'administració municipal ha de pagar 2 milions d'euros per uns terrenys quan el seu propietari en demanava 400 mil euros.

La CUP manifesta la voluntat de fer tot el què estigui a les seves mans per tal d'evitar l'enderroc del Cine de la Cooperativa la  Fraternitat, avui anomenat Cine Español, i fa una crida als navassencs  i navassenques a confluir en la lluita per salvar-lo, i demana al consistori que, en el supòsit que CUP Navàs no aconsegueixi reunir els diners de la caució judicial abans del dia 16 de novembre de 2010 (data límit ordenada pel Jutge), actuï responsablement i respecti l'ordre de suspensió cautelar de l'enderroc, fins que es resolgui definitivament el recurs contenciós administratiu presentat per la CUP, per tal de salvaguardar el dret a la tutela judicial efectiva que reconeix la Constitució a tots els ciutadans, doncs en cas contrari, si s'enderroca l'edifici, el procediment judicial obert perdria el seu sentit com així ho ha valorat el Jutge ordenant la suspensió cautelar de l'acord municipal.

20 d'octubre de 2010