Per què és necessària la vaga general feminista del 8M?

Nacional

Què és una vaga feminista?  És una vaga general de producció i de consum, estudiantil i de cures per exigir la millora de les condicions […]


Què és una vaga feminista? 

És una vaga general de producció i de consum, estudiantil i de cures per exigir la millora de les condicions de vida de les dones de classe treballadora. Això vol dir que aquell dia no anem a la feina, no comprem, no anem a classe i no ens fem càrrec de les feines de casa.

I per què és necessària? 

Les dones treballadores, en el sistema actual patriarcal i capitalista, patim una opressió que té diverses formes: augmenta la violència masclista, s’accentua la feminització de la pobresa, ens continuen precaritzant les condicions laborals, s’incrementa l’escletxa salarial, continuen les retallades als serveis públics, s’impossibilita l’accés a un habitatge digne, la doble jornada laboral de les dones dins i fora la llar segueix sent una realitat… ens calen més motius?

I per què una vaga? 

Les vagues són una de les eines més útils que les treballadores tenim a l’abast per conquerir els nostres drets perquè posen en escac l’economia i ens permeten pressionar governs i patronals. La vaga de cures va molt més enllà perquè visibilitza la importància de les tasques de cura, que són imprescindibles per al funcionament del sistema econòmic capitalista.

Guia pràctica:
El moviment feminista, conjuntament amb els col·lectius anticapitalistes i els sindicats de classe, considerem que per tenir incidència política cal aturar-ho tot i, per tant, hem de fer una vaga general de 24 hores. Les aturades de dues hores que convoquen alguns sindicats són una mesura purament simbòlica que només pretén quedar bé i no impulsar cap canvi real.

Per tant, considerem importants alguns aclariments:

  • Si al meu lloc de treball no hi ha representació dels sindicats que convoquen a la vaga general, puc fer vaga de 24 hores?

Sí, encara que els representants sindicals de la teva feina cridin a una aturada de 2 hores, la vaga general de 24 hores té una cobertura totalment legal per a totes les treballadores assalariades. No estàs obligada a avisar amb antelació que secundaràs la vaga.

  • I si em toca fer serveis mínims? 

Només s’han de garantir serveis mínims quan aquests serveis són essencials per a la comunitat. Si és el teu cas, comparteix la necessitat que siguin els companys homes qui els assumeixin.

  • Què faig si al meu lloc de treball no s’està organitzant la vaga? 

Comparteix amb les teves companyes de feina els motius de fer la vaga, i si cal, creeu un comitè de vaga. Busca aliances amb altres comitès de vaga (l lloc de feina, barri, poble o ciutat). Juntes és més fàcil.

  • Què és un comitè de vaga?

És un espai assembleari on les treballadores o dones d’un lloc concret s’organitzen per informar a la comunitat que es farà una vaga, i vetllen perquè aquesta vaga es desenvolupi amb èxit.

  • Com faig vaga de cures si tinc persones a càrrec? 

És evident que les persones dependents (infants, gent gran, malalts…) no poden quedar desateses. Comparteix al teu entorn la importància de les tasques de cura i procura que aquest dia les assumeixin homes. El comitè de vaga del teu barri o poble intentarà facilitar un espai de cures perquè tu puguis mobilitzar-te.

  • I si no sóc assalariada (estic a l’atur o faig tasques de la llar…)?

L’única vaga que no pots fer és la laboral, però pots participar en el comitè de vaga del teu poble o barri.

I si sóc un home, hi puc participar? 

Sí. La lluita feminista i aquesta vaga en concret han de servir per millorar les condicions de vida de les dones i, per extensió, de tota la classe treballadora. Ara bé, com a homes, hem de renunciar als privilegis que ens atorga el patriarcat i, per tant, no podem fer vaga de cures.

Com hi participo?
Fent vaga productiva i de consum, estant atent a les convocatòries dels comitès de vaga i compartint el discurs entre els companys homes.
Prenent un rol secundari i de suport a les companyes, sense protagonisme polític, mediàtic, etc.
Facilitant que facin vaga les companyes, assumint torns de serveis mínims, si s’escau.
Assumint en exclusiva les tasques de cura i facilitant espais de cures col·lectius i comunitaris als barris i ciutats perquè les companyes es puguin mobilitzar.

4 de març de 2019