El nou govern de Navàs haurà d’afrontar un deute de més 4,6 milions d’euros

Nacional

L’herència rebuda pel nou govern de Navàs es xifra en uns 4,6 milions d’euros, una hipoteca que Navàs pagarà almenys durant els 10 propers anys. […]


L’herència rebuda pel nou govern de Navàs es xifra en uns 4,6 milions d’euros, una hipoteca que Navàs pagarà almenys durant els 10 propers anys.

El deute actual prové en gran mesura de sentències judicials a conseqüència de gestions de governs anteriors (2.755.809,07 de dues sentències), i el deute financer (964.631,93). Això fa un total de 3.720.441,00 milions d’euros de deute, on cal sumar-hi els interessos estimats del seu finançament que són 578.553,97 euros per les sentències i els 119.220,99 per al deute financer.
L’Ajuntament de Navàs ha hagut de demanar també un crèdit ICO per tal de poder fer front a les factures pendents de pagaments que ascendeix a 215.459,91 que si hi sumem els interessos (25.675,5 euros) suma un total de més de 241 mil euros.

Tot plegat fa que el consistori navassenc tingui un deute a llarg termini de 3.935.900,91 euros on hi hem de sumar els interessos  previstos de 723.450,60 euros. FInalment, doncs, un deute de 4.659.351,51 euros.

La primera sentència que el nou govern s’ha trobat sobre la taula són per una banda la dels terrenys de l’escola Sant Jordi on es va començar a construir l’ampliació de l’actual escola sense estar acordat definitivament el preu de la compra. El propietari en demanava uns 400.000 euros que l’Ajuntament del moment no va voler assumir i tot plegat va derivar cap a la via judicial. Això ha comportat que Navàs hagi de pagar gairebé 2 milions d’euros pels terrenys.

La segona sentència deriva també d’una mala gestió urbanística d’uns terrenys situats al costat del cementiri. El govern del moment va dibuixar en el planejament urbanístic l’ampliació del cementiri municipal en uns terrenys situats al nord de l’equipament, i ho va fer també sense tenir-ne la propietat ni cap acord per a fer-ho. Davant la situació generada el propietari nou anys després va demanar l’expropiació forçosa, i ara el jutge condemna a l’Ajuntament a pagar gairebé 1 milió d’euros pels terrenys. Recordem que l’ampliació del cementiri és viable per altres terrenys adjacents i per tant l’obtenció d’aquests terrenys ni era ni hauria estat ara una necessitat insalvable en una futura ampliació del cementiri.

Per explicar tot això el govern va convocar una sessió informativa el passat divendres 11 de novembre on la Sala de la Biblioteca es va omplir de gom a gom on els ciutadans van poder preguntar lliurement tot allò que van creure oportú. L’alcalde Jaume Casals i el Regidor d’Economia i Finances Joan Bertran, acompanyats de la totalitat dels membres del govern format per la CUP i ERC, van ser els representants de l’equip de govern a la taula expositiva. Van fer una completa i didàctica explicació de la situació financera, deutes del consistori i les noves ordenances fiscals. El fet de convocar una sessió informativa va ser un exerci de transparència que no tenia precedent en anteriors governs. El govern de Navàs va explicar que serà una eina participativa que serà regular durant la legislatura.

18 de novembre de 2011