El Parlament mostra el seu suport als municipis que estan en vies de municipalitzar serveis públics

Nacional

La cambra també acorda iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió i manteniment de les autopistes de Catalunya. 


El Parlament de Catalunya, a instancies d’una moció de la CUP-Crida Constituent, va acordar aquest dijous 6 d’abril mostrar el seu suport a tots els municipis del país que estan en vies de municipalitzar serveis públics i béns comuns. 

La moció aprovada també instava al govern a facilitar als municipis que ho demanin, per mitjà d’un acord entre del Departament competent i els ens supramunicipals, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la prestació. Aquest darrer punt aprovat va provocar que Junts per Sí votes de forma separada: mentre Esquerra va donar-hi suport, el PDEcat va optar per el vot en contra. 

S’inicia el camí per a la creació d’una empresa pública que gestioni les autopistes de Catalunya.

Per altra banda, en la mateixa moció es va aprovar iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió i manteniment de les autopistes de Catalunya. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la matèria. Aquesta proposta va comptar amb els vots favorables de JxSÍ, PSC, CSQP i CUP-CC. 

Per contra, es va rebutjar la proposta d’iniciar l’estudi i avaluació de tots aquells elements, serveis i instruments de les emergències de Catalunya, inclosos el 061 i el 112, que no estant gestionats directament per un òrgan de govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de planificar la recuperació de la seva gestió directa integral a través del Departament competent. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la matèria.

Defensa de drets laborals i lluita contra el frau en matèria de contractació pública. 

En matèria de contractació pública, el Parlament va acordar establir legalment que tots els contractes que l’Administració de la Generalitat firmi amb empreses privades hagin de respectar els drets laborals dels treballadors i les treballadores, tant si són directes com subcontractats, la qual cosa implica establir les jornades màximes, els dies de descans i un salari digne, que ha d’ésser igual per un mateix tipus de feina. L’incompliment d’aquestes condicions ha d’activar els tràmits legals necessaris per a la resolució del contracte. 

També es va aprovar d’establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de contractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu consell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemnades o s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de comissions, delictes de corrupció, malversació de fons públics o prevaricació. 

I, finalment, es va votar favorablement a activar els mecanismes necessaris per a prohibir la contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, atès que el marc legal vigent de contractació pública no estableix aquesta causa com a motiu de prohibició per a contractar. 

7 d'abril de 2017