Pineda: La CUP mostra el seu desacord amb la gestió del butlletí municipal

Nacional

La candidatura d'esquerres demana mesures urgents per a reparar el greuge democràtic que es dona amb aquesta publicació. Llegiu a continuació el contingut de la […]La candidatura d'esquerres demana mesures urgents per a reparar el greuge democràtic que es dona amb aquesta publicació. Llegiu a continuació el contingut de la instància que la CUP de Pineda ha entrat al respecte.


Avui dia 16 de gener la CUP de Pineda ha entrat una instància a l'ajuntament amb motiu del butlletí­ d'informació municipal que

publica l'ajuntament de Pineda. A continuació us exposem el que demanem com a mesures urgents per

reparar el greuge democrà tic que es dona amb aquesta publicació.

Instància

Il·lm Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP)de Pineda de Mar,

EXPOSA:

Que hem rebut el número 1 del nou format del Butlletí d'Informació Municipal, ara anomenat "A prop"

Que en aquest butlletí­, segons s'explica literalment a l'Editorial signada pel Sr.Alcalde, l'equip de govern vol

"estar "a prop" de tots els veïns i veines de Pineda i fer-vos coneixedors de totes les tasques que estem portant a terme des del

vostre Ajuntament"

Que, en la nostra opinió, nomèss explica aquelles coses que considera que són positives per l'imatge de l'actual equip de govern, des d'un punt de vista absolutament parcial.

Que en realitat, per tant, més que ser una eina per a informar als ciutadans, es converteix en una eina de propaganda polí­tica a favor del PSOE i d'ERC. És a dir, fan el mateix que criticaven (amb raó) del govern de CiU quan estaven a l'oposició.

Que l'únic apartat on la resta de partits polí­tics es poden expressar és a les pàgines finals. En aquest espai, cadascun dels

partits, independentment del número de regidors que els representen a l'Ajuntament, tenen un terç de full on exposen queixes de l'equip de govern, de l'oposició o qüestions internes.

Que la CUP de Pineda va obtenir en les passades eleccions municipals 333 vots.

Que el Sr.Alcalde va manifestar públicament la seva voluntat de mantenir informats i comptar amb l'opinió dels partits que no haví­em tingut representació a l'Ajuntament.

Que en l'any de govern nomès hem rebut una trucada convocant-nos a una reunió, per altra banda del tot improvisada i inútil. I que encara és l'hora que esperem qualsevol altra convocatòria o qualsevol sol·licitud de col·laboració o d'opinió de cap tema, peró també qualsevol informació d'actuacions que s'estan fent o es pensen fer.

Que quan hem demanat informació via instància, han tardat mesos en contestar.

Que, malgrat les boniques paraules del Sr.Alcalde, no ens estranya gens la seva actitud, tant en l'aprofitament de recursos públics per fer-se propaganda com en el no compliment dels seus compromisos presos lliurament.

Que els ciutadans que van votar la CUP en les darreres eleccions municipals tenen el mateix dret que la resta a rebre informació, a

través dels mitjans públics, del partit que van votar.

Que la CUP té el mateix dret a ser present als mitjans públics que la resta de formacions per fer arribar a tots els pinedencs la seva visió de la realitat municipal.

Donades totes aquests qüestions,

SOL·LICITA:

Un espai al Butlletí­ d'Informació Municipal en igualtat amb les altres formacions polí­tiques que es van presentar a les darreres

eleccions municipals. Creiem que la pluralitat ha d'ajudar a minimitzar la funció de propaganda polí­tica d'aquest "nou" BIM i ha de servir per mantenir millor informats tots els ciutadans de Pineda.

Pels motius exposats la CUP de Pineda de Mar demana que vulgueu admetre la present instància i que, previs els tràmits reglamentaris, accediu a la sol·licitud formulada.


Pineda de Mar, 16 de Gener de 2008.

Al servei del nostre poble.

[email protected]

www.pineda.cup.cat

18 de gener de 2008