El primer ple de la legislatura del nou govern de Navàs

Nacional

Aquest dilluns 25 de juliol s’ha celebrat el primer ple ordinari de la legislatura. Com a temes destacables que han passat per aquest ple hi […]


Aquest dilluns 25 de juliol s’ha celebrat el primer ple ordinari de la legislatura. Com a temes destacables que han passat per aquest ple hi trobem, el conveni signat amb el Bisbat de Solsona per la cessió anticipada d’una pallissa a Castelladral per convertir-lo en un equipament públic, l’aprovació inicial d’una proposta de reglament d’ús de la biblioteca (la CUP anima a que tothom revisi la proposta i en faci les al·legacions que cregui oportunes), l’aprovació de la cessió d’ús de l’escola de Música per a l’Institut Escola, on el regidor Xavier Pons ha explicat els detalls de les obres que es comencen i els números de les mateixes. L’aprovació de nous models per declarar les incompatiblilitats i interessos dels càrrecs electes i personal gerent de l’Ajuntament (si n’hi haugés), seguin els criteris de la Diputació, també han estat aprovats.

En l’apartat de preguntes, la regidora Hortènsia Font ha contestat al les preguntes de la oposició que feien referència als recents canvis i esdeveniments que han succeit al Club Bàsquet Navàs. Ha exposat el paper que ha jugat l’ajuntament en referència al Club i ha epxlicat la venda que ha fet el Club de la seva plaça a la EBA. Font ha explicat clarament la seva aposta per l’esport de base.

Al seu torn, Sònia Majoral ha explicat el perquè de voler treballar un relgament d’ús de la Biblioetca i ha deixat clar que és una primera proposta que, dins els circuits establerts, tothom hi podrà fer esmenes i ha deixat clar que la voluntat del govern és d’escoltar. Un dels objectius és dotar als tècnics de la biblioteca d’una normativa que permeti recuperar el mateiral que no es torna, si cal, per la via de la sanció. Un fet aquest darrer que sempre romandria en decisió de la direcció de la Biblioteca.

Al torn de precs i preguntes, el Sr. Oliva ha recriminat a l’equip de govern la contractació d’urgència que ha fet la regidoria de Serveis Socials per a ocupar provisionalment el lloc d’educador social. Oliva ha arribat a dir que com és que la CUP, després de posar al programa electoral que contractaria mitjançant concurs públic, ara no ho fa. Raquel Rodríguez, regidora de l’Àrea de Serveis Socials ha clarificat que ha estat una contractació d’urgència i que en cap cas aquesta persona s’ha col·locat, sinó que se l’ha contractar provisionalment fins que es convoqui el concurs públic per accedir al lloc de treball. Per la CUP, el Sr. Oliva té poca legitimitat per posar en dubte l’actuació de la CUP en aquest aspecte després que en els seus anys d’alcaldia va ser habitual en ell col·locar a dit gent del seu entorn o partit a l’Ajuntament. Potser no cal que fem memòria…

Els convergents també han recriminat el fet que els regidors del govern no hagin establert horaris de visita al web municipal. L’Alcalde, Jaume Casals, ha contestat que per norma general els regidors són moltes hores a l’Ajuntament i que han atès a totes les persones que han demanat visita, i que s’ha fet amb suficient rapidesa. Dins el mateix tema, Hortènsia Font ha explicat que precisament els regidors tenien la voluntat de poder posar el seu núm. de telèfon al web, per facilitar el contacte amb els ciutadans, i ha explicat que els mòbils (i el núm. corresponent) dels anteriors regidors i de l’alcalde se’ls han quedat els antics governants, i que el nou govern encara està a la espera de rebre nous números i aparells per aquest motiu. Un fet si més no extrany.

25 de juliol de 2011