PR7 PER UNA GESTIÓ AEROPORTUÀRIA REDIMENSIONADA

Nacional

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021


Ens trobem en una situació de canvi climàtic, causat per l’activitat humana, sense precedents en la història, fruit de l’augment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle des de la revolució industrial, i que suposa una amenaça vital per a milions de vides humanes (potser millor per a la vida(humana, animal…)). La proposta d’ampliació de l’aeroport suposa augmentar 17 milions de passatgers (passant de 53 milions a 70 milions). Això implicaria augmentar un 33% les emissions de CO2. És a dir, mentre l’ONU reclama que cal reduir a nivell global un 7,5% aquest tipus d’emissions, aquesta ampliació representaria un augment d’⅓ les emissions de CO2 directament relacionades amb l’Aeroport.

Per altra banda aquesta ampliació representa un aprofundiment en un model de país basat en el monocultiu del turisme que genera un treball precari, sous baixos, males condicions i temporalitat extrema. Un model que fomenta l’especulació immobiliària i encareix l’habitatge i el preu de la vida. Un model, en definitiva, basat en un capitalisme que aposta per un creixement il·limitat irracional.

Aquest mes de setembre el govern de la Generalitat es va mostrar favorable al projecte d’AENA i el govern espanyol d’ampliació de l’Aeroport del Prat, posant com a única condició no tocar massa la Ricarda, fet que xoca frontalment amb els reptes que té el país i és incompatible amb el camí cap a la transició energètica, cap a un model de desenvolupament respectuós amb el territori i al servei de la gent treballadora.

El govern està actuant com si aquest país no tingui aprovada la llei 16/2017 de Canvi Climàtic, nega sistemàticament el que va acordar una majoria parlamentària declarant l’emergència climàtica a Catalunya el maig del 2019. L’ampliació de l’aeroport, el circuit de Catalunya, els JJOO d’hivern, projectes que no continuen amb les polítiques dessarrollistes del franquisme que no responen als interessos de la majoria de la població sinó als interessos de les grans empreses de l’Ibex 35.

Per això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:

  1. Oposar-se clarament al projecte d’AENA d’ampliació de l’aeroport del Prat en qualsevol de les seves derivades que comporti plans de creixement de l’aviació i del número de passatgers.
  2. Oposar-se a l’ampliació dels aeroports de Reus i Girona i a les interconnexions ferroviàries que tinguin per objectiu afavorir només el transport de turistes entre aeroports catalans.  
  3. Exigir a AENA el traspàs de la titularitat,  la gestió la i planificació dels aeroports de Barcelona-el Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell actualment gestionats per l’empresa cotitzada a Borsa AENA Aeropuertos. El traspàs també ha d’incloure totes les instal·lacions, tant les principals, com les secundàries vinculades al servei i la potestat tarifària i tributària i la recaptació íntegra lligada a l’activitat.  ( art.140 EAC)
  4. Demanar aquests 1.700 milions d’euros per ampliar i millorar la xarxa de transport públic d’arreu de Catalunya.
29 de setembre de 2021