Presentació de la CUP Celrà

Nacional

Divendres 26 de gener tindrà lloc la presentació de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Celrà al Centre Cívic la Fàbrica a les 20:30h. La […]Divendres 26 de gener tindrà lloc la presentació de

la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Celrà al Centre Cívic la

Fàbrica a les 20:30h. La CUP s’inscriu en un àmbit nacional (Països

Catalans) i forma part del projecte de les diferents CUP del principat,

algunes de les quals ja compten des de fa temps amb representació

municipal com és el cas de Viladamat (Alt Empordà), Salt (Gironès),

Arbúcies (La Selva), Palamòs (Alt Empordà) o d'altres com la de Girona

o Sant Feliu de Guíxols que ancara avui no tenen representació. Els

eixos bàsics de treball de la candidatura de la CUP seran la defensa

del territori, l’urbanisme, el jovent, les entitats, la cultura i les

infrastructures del municipi.


Jordi Navarro, el cap de llista de la CUP de Girona iniciarà la presentació amb una explicació breu del projecte

polític de les CUP. Seguidament representants de la CUP de Celrà faran

una breu explicació dels principals exios de treball de cara a les

eleccions municipals del mes de maig.


Els àmbits en els qual dedicarem més esforços seran

els que considerem que l'actual govern municipal no està donant una

resposta adequada. La CUP proposa una moratòria urbanística d'un any

mínim perquè començi un debat obert a tota la ciutadania per decidir

quin model de poble volem. Altres eixos seran la potenciació de les

entitats, i en especial començar a treballar amb el jovent per redactar

un Pla local de Joventut. També apostem per la millora i ampliació

d'infrastructures públiques que han quedat desajustades amb el

creixement del poble.


Aquests eixos programàtics i d'altres els posarem a debat públic perquè

els i les ciutadanes del poble puguin participar activament del

programa electoral de la CUP. Pretenem organitzar divereses jornades al

poble per tractar els diferents eixos del programa i tothom qui vulgui

pugui aportar idees i millores.

8 de gener de 2007