Primera reunió del Mecanisme Català de prevenció i lluita contra la corrupció proposat per la CUP-CC

Nacional

Amb aquesta reunió es comença a donar compliment de la moció de la CUP-Crida Constituent aprovada el passat mes de juny de 2016 “Per una República amb corrupció zero”. 


Aquesta tarda, al finalitzar la sessió plenària, es celebrarà una primera reunió al Parlament de Catalunya del Mecanisme Català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau. Amb aquesta primera reunió es comença a donar compliment de la moció de la CUP-Crida Constituent aprovada el passat mes de juny de 2016 “Per una República amb corrupció zero”. 

En la moció aprovada es va acordar “impulsar, de manera conjunta amb el Parlament, la creació d’un mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, que ha d’ésser independent del Govern i ha de retre comptes anualment al Parlament sobre la seva activitat. Aquest mecanisme ha de tenir la funció d’actuar de mecanisme de coordinació i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària”. 

En la convocatòria d’aquesta tarda, que ha de servir per l’establir unes directrius i un pla de treball d’aquest per al mecanisme i  concretar la data de la primera reunió formal, han estat convocats tots els partits polítics, el Govern, el Parlament de Catalunya i l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, l’Agència Tributaria, la Fiscalia i la Sindic de Greuges. 

1 de juny de 2017