A punt pel Consell Polític i Grup d’Acció Parlamentària

Nacional

El Secretariat Nacional publica els procediments de debat i de decisió per resoldre el debat de investidura


El CP+GAP tindrà el proper diumenge 3 de gener a Barcelona, en un local que es comunicarà tant aviat com estigui confirmat.

Calendari

1) Es recolliran totes les propostes i reflexions que les assemblees locals, assemblees territorials i organitzacions polítiques i municipalistes vulguin fer arribar fins demà dijous 31 de desembre a última hora.

2) Divendres 1 de gener es posaran comú aquestes propostes per tal de posar-les a debat i votació el dia següent en Assemblees Territorials Plenàries.

3) Dissabte 2 de gener tindran lloc Assemblees Territorials Plenàries per tal de definir els posicionaments de cara al CP+GAP.

4) Diumenge 3 de gener tindrà lloc el CP+GAP decisori

Sobre les Assemblees Territorials Plenàries

Podran participar a les assemblees territorials plenàries amb dret a veu i vot:

– les militants nacionals i locals de les assemblees locals de la CUP i dels seus nuclis de suport, quedant-ne excloses les simpatitzants

– les militants de les candidatures municipalistes adherides a la CUP-Crida Constituent (que no estan representades al GAP)

No tindran dret a vot:

– les militants de les altres organitzacions de la CUP-CC (que ja participen al GAP a través de les representants de les seves organitzacions)

– les simpatitzants de la CUP

Les Assemblees Territorials Plenàries funcionaran amb el criteri d'”una persona, un vot”, i hauran de recollir els vots a favor, els vots en contra i les abstencions respecte cadascuna de les propostes presentades. Aquestes votacions s’hauran de reflectir al model d’acta que s’enviarà des del Secretariat Nacional i que inclourà un sistema de ponderació de vot igual per a totes les assemblees territorials.

Paral·lelament, les assemblees locals i els nuclis de suport també aportaran el seu sentit del vot, als representants de les respectives Assemblees Territorials Plenàries; aquests podran servir com a instrument interpretatiu per als representants de cara a les possibles rondes de votació que puguin tenir lloc al CP+GAP.

Sobre el procediment de decisió del CP+GAP

El CP+GAP s’esforçarà a buscar una sortida consensuada. En cas que això no sigui possible, només podrà ser aprovada una proposta que obtingui la majoria absoluta dels vots al CP+GAP.

Es procedirà a comptar els vots favorables de cadascuna de les propostes presentades; després els vots en contra; i finalment les abstencions. Serà aprovada aquella proposta que obtingui la majoria absoluta dels vots. En el cas que més d’una proposta obtingui la majoria absoluta dels vots, es passarà a una nova ronda de votació fins que només surti aprovat un sol document. Entre cada ronda de votació s’obrirà un torn de debat. S’estableixen un màxim de 3 rondes.

En cas de bloqueig, el Secretariat Nacional cercarà una proposta metodològica per desbloquejar la situació, proposta que haurà de ser validada pel CP+GAP.

Sobre les propostes a debat

El SN aposta per trobar una sortida consensuada a la situació política. Tot i això, i davant la impossibilitat de trobar aquesta sortida, el Secretariat Nacional planteja dues alternatives al CP+GAP:

-Traslladar els resultats de l’Assemblea Nacional a un possible nou ple d’investidura a través, o bé de 5 vots favorables i 5 vots en contra, o bé a través de l’abstenció dels 10 diputats de la CUP-CC

-Donar 2 vots a favor i 8 abstencions, com a traducció de l’aposta de la CUP-CC per la independència i un procés constituent i popular i de l’oposició a la continuïtat de les polítiques de retallades i privatitzacions

Les assemblees locals i territorials, així com les organitzacions polítiques i municipalistes podran enviar noves propostes fins dijous 31 de desembre a última hora, propostes que s’agruparan en funció del seu sentit polític i que es portaran a deliberació de les Assemblees Territorials Plenàries del dia 2 de gener.

30 de desembre de 2015