Reinventar el municipalisme

Nacional

A continuació podrem llegir l’opinió d’en Jordi Navarro, membre de la Candidatura d’Unitat Popular a Girona on ens parla de la visió que té respecte […]


A continuació podrem llegir l’opinió d’en Jordi Navarro, membre de la Candidatura d’Unitat Popular a Girona on ens parla de la visió que té respecte el municipalisme.Una de les formes de poder més proper i popular són els ajuntaments.

S’hi dóna una proximitat entre ciutadà i govern municipal que pot

generar un nivell de compromís permanent. L’àmbit territorial on

aquesta realitat és més constatable és als petits municipis, on les

relacions humanes i la política es confonen.

A les ciutats l’esquema es distorsiona. Molts més habitants i la

maquinària burocràtica dels ajuntaments converteixen aquesta relació en

un flux més complex. Sovint veiem que administrats i administració

viuen d’esquena: sense parar-se cap tipus d’atenció mútua.

Hi ha experiències properes que ens demostren que malgrat la suposada

proximitat de l’administració municipal, la distància i indiferència de

la majoria social envers els afers de la ciutat es manté i

s’engrandeix. Aquesta tendència, al nostre entendre, també la podem

atribuir als grans partits, que en molts casos han esdevingut

corporacions opaques amb fins més aviat tèrbols: electoralisme crònic,

perpetuació en el poder, corrupció…

En efecte, avui en dia els grans partits polítics amb poder disposen

d’enormes recursos econòmics que no serveixen per a una altra cosa que

per dissenyar campanyes de màrqueting polític. Ara ja sembla que la

base de la democràcia representativa -el contacte entre ciutadà i

polític professional per incidir en la gestió pública- formi part

d’allò prescindible. La majoria de càrrecs electes d’ajuntaments no

surten al carrer a debatre, a discutir, o a intercanviar impressions.

Només escolten i mediatitzen les queixes veïnals sota conjuntures molt

determinades, quan es pot erosionar el partit contrari.

A la CUP pensem en altres termes. Creiem en un sistema de decisió i

gestió pública que engresqui els ciutadans. Que es torni a fer

municipalisme a peu de carrer. Que els polítics recuperin la seva

obligació principal, la de canalitzar les demandes. No ens podem

permetre que els polítics i els ciutadans visquin d’esquena, perquè ens

hi juguem l’elitització definitiva de la política. Per canviar les

nostres viles i les nostres ciutats hem de procurar que els ciutadans

exigeixin el mínim als representants: ser escoltats.

Si bé és cert, en realitat nosaltres pensem que les formes de decisió

comunitària més responsables són aplicar les receptes de la democràcia

participativa i allunyar-nos dels models actuals. La participació ha de

ser una peça clau en l’activitat municipalista.

És imprescindible redefinir la participació ciutadana i cercar noves

fórmules allunyades de la tutela institucional, fórmules obertes i

imaginatives que estimulin la ciutadania a apropar-se als ajuntaments,

a engegar iniciatives i propostes per convertir els ajuntaments en

autèntiques peces d’una democràcia de qualitat. Una democràcia que vagi

més enllà de la papereta quadriennal i de la mera representació

institucional. Una democràcia construïda des de baix i en què

absolutament tothom és imprescindible i coresponsable.

Jordi Navarro (CUP Girona)

29 d'abril de 2015