Reus: La CUP s’oposa a la creació de centres per a nouvinguts

Nacional

Davant de l'anunci de la creació d'un centre pilot per a millorar l'atenció dels alumnes nouvinguts a Reus, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de la […]Davant de l'anunci de la creació d'un centre pilot

per a millorar l'atenció dels alumnes nouvinguts a Reus, la Candidatura

d'Unitat Popular (CUP) de la capital del Baix Camp
va fer públic ahir

un comunicat en què manifesta la seva oposició pel que fa a la

iniciativa. Apunten que el suggeriment «reafirma la proposta

segregacionista a la qual es pretén sotmetre el sistema educatiu» i

consideren que l'actual divisió de l'escola pública i privada ja

exerceix aquesta segregació «que condemna l'escola pública a

l'escolarització de la pràctica totalitat de l'alumnat que requereix

una atenció especial». Proposen per això una distribució equitativa de

l'alumnat nouvingut i que s'obligui tots els centres a reservar places

per als alumnes d'incorporació tardana, entre d'altres.


Més informació: http://www.reus.cup.cat / [email protected]


 


====================


 


Resposta de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus a la proposta del Departament d’Educació del “programa pilot per millorar l’atenció dels alumnes nouvinguts”

El passat 17 de gener, el Conseller d’Educació feia pública la proposta d’un “programa pilot per millorar l’atenció dels alumnes nouvinguts”, que es desenvoluparà als municipis de Reus i de Vic, amb el consentiment de les Àrees d’Educació locals.

Aquesta proposta reafirma la lògica segregacionista a la qual es pretén sotmetre al sistema educatiu, lògica que té com a objectiu garantir la reproducció social i el manteniment de l’status quo. Tal com apunten en l’àmbit teòric diversos especialistes (Bourdieu, Passeron…) i com s’esforça a dur a la pràctica el Conseller d’Educació, la cultura escolar no és neutra (tot i que pretén presentar-se com a legítima i universal), sinó que és la base de la funció de selecció i diferenciació social que realitza l’escola. El Conseller, doncs, proposa establir una nova divisió social, fet que xoca frontalment amb la fermesa de la CUP de treballar per l’assoliment d’una societat igualitària.

 

Des de la CUP de Reus ens preguntem per què cal crear nous centres específics per a l’alumnat nouvingut. Considerem que actualment la divisió escola pública / escola privada ja exerceix aquesta segregació, que condemna l’escola pública a l’escolarització de la pràctica totalitat de l’alumnat que requereix una atenció especial.

La següent taula remarca la concentració artificial que es duu a terme amb l’alumnat nouvingut:

Percentatge d’alumnat d’origen estranger segons tipus de centre. Catalunya i Baix Camp. Curs 2006-2007

        ESCOLA PÚBLICA    ESCOLA PRIVADA

EDUCACIÓ INFANTIL    CATALUNYA    11.7%    3.3%

    BAIX CAMP    14.4%    3.4%

EDUCACIÓ PRIMÀRIA    CATALUNYA    19.1%    4.9%

    BAIX CAMP    23.9%    5.9%

Font: Departament d’Educació

Creiem que la solució no passa per crear una nova divisió, sinó per potenciar la “barreja d’alumnat” com a mètode d’aprenentatge i de respecte a la diferència, així com per potenciar la qualificació del professorat i els recursos destinats a l’educació:

Inversió en Educació. Catalunya i Finlàndia

    % del PIB     DESPESA PER ALUMNE

CATALUNYA    4.7%    3.868 €

FINLÀNDIA    5.8%    4.708 €

Font: Institut d’Estadística de Catalunya/Regards sur l’education de l’OCDE (2004), i Departament d’Educacio. Gabinet tècnic (2001/2002) / OCDE Indicators 2004. Disponibles a la web del Departament d’Educació.

La CUP de Reus aposta, doncs, per un ensenyament públic, català i de qualitat i, per tant, ens manifestem contraris a la proposta del Departament d’Educació.

En contrapartida, proposem:

– La superació de la divisió escola pública / escola privada en l’escolarització de l’alumnat nouvingut.

– El final de la concentració artificial com a mecanisme de distribució de l’alumnat, que origina situacions insostenibles en alguns centres (bàsicament públics), mentre en altres (bàsicament privats) la presència d’alumnat immigrant és gairebé inexistent.

– Corregir el sistema d’accés de l’alumnat d’incorporació tardana, obligant a tots els centres a mantenir una reserva de places per a cobrir aquesta demanda.

– Creació d’un sistema d’immersió lingüística per a aquest alumnat, en horari extraescolar i amb personal especialitzat, sense caure en segregacionismes.

– L’acceptació de la diferència com a mecanisme d’aprenentatge, i l’establiment d’aquesta com a element característic, en positiu, del sistema educatiu català.

– L’augment de recursos destinats a l’educació, la potenciació de la formació del professorat i la dotació d’autonomia als centres per afrontar aquest fenomen.

– Planificar l’increment de l’oferta educativa en llengua catalana de 0 a 3 anys com a mètode d’aprenentatge de l’idioma, per tal que tots els infants arribin a l’etapa educativa havent tingut contacte amb el català.

Candidatura d’Unitat Popular

Reus, 24 de gener de 2008.

 

26 de gener de 2008