Sabadell: «El FEIL, molta propaganda, poca planificació i gens de participació.»

Nacional

Davant els projectes que el govern municipal ha decidit executar utilitzant els diners dels Fons Estatals d’Inversió Local, des de la CUP:   Denunciem que, […]Davant els projectes que

el govern municipal ha decidit executar utilitzant els diners dels Fons

Estatals d’Inversió Local, des de la CUP:


 


 • Denunciem

  que, un cop més, l’objectiu fonamental d’aquests projectes ha estat la

  propaganda, comportant noves despeses en forma de butlletins

  distribuïts casa a casa i de visites guiades de caràcter marcadament

  electoralista.


 • Considerem

  que el conjunt de les inversions s’ha regit pels criteris de “tapar

  forats” o improvisar per tal de mantenir determinats equilibris

  clientelars, enlloc de respondre a un estudi acurat de les necessitats

  primordials de la ciutat.


 • Lamentem,

  un cop més, que les decisions es prenguin unilateralment, sense demanar

  a les veïnes i veïns dels barris afectats els seus criteris sobre les

  inversions prioritàries o sobre els projectes concrets de remodelació

  de l’espai públic.


 • Creiem

  que el criteri rector de les actuacions sobre l’espai públic hauria de

  ser facilitar l’ús de places, carrers i illes de vianants com a llocs

  de convivència, adequant-los a les possibilitats d’exercir-hi diferents

  activitats lúdiques, culturals i educatives, i tendint a conservar i

  augmentar, i no pas suprimir, les zones arbrades.


Candidatura d'Unitat Popular

Sabadell, 24 de març 2009

25 de març de 2009