Sallent: La CUP i el taller de participació

Nacional

Els militants de la Candidatura d’Unitat Popular de Sallent, havent debatut la proposta de participació al taller previst per al proper dia 9 de març, […]Els militants de la Candidatura d’Unitat Popular de Sallent, havent debatut la proposta de participació al taller previst per al proper dia 9 de març, hem considerat adient fer arribar les següents consideracions per tal que siguin tingudes en compte i serveixin, al mateix temps, com a aportació al treball de debat i reflexió que es pretén dur a terme.


La participació ciutadana és per a nosaltres alguna cosa més que una acció de govern o unes polítiques concretades en campanyes puntuals. La concepció que tenim del treball que ha de fomentar la participació és transversal, àmplia, agosarada i no recau només en apostes de l’administració.


Per a nosaltres és clau la dinamització del teixit associatiu i la promoció de  l’autoorganització ciutadana com a  base principal per a la construcció d’una societat de persones lliures, responsables i solidàries.


Per a nosaltres són valuoses totes aquelles manifestacions públiques d’opinió, de protestes i de propostes.


Per a nosaltres la participació ciutadana en la política, en la cultura i en l’espai públic són essencials i fonamentals per a poder garantir una democràcia que vagi més enllà d’aspectes merament formals.


Nosaltres ja hem denunciat en diverses ocasions que algunes de les accions de l’equip de govern davant de manifestacions populars han estat absolutament reprovables des del punt de vista, justament, del respecte a la participació.


Amb tot això, i sense voluntat d’interrompre el treball que la resta de grups municipals i entitats puguin dur a terme, la CUP no participarà del taller que l’equip de govern proposa per entendre que aquest no ha donat prous mostres de maduresa i respecte envers la pluralitat ideològica i per tant, entenem, que no estan legitimats per liderar un procés de diagnosi al voltant de la participació.

El correu de la regidora Anna Fernández  cita textualment “ Us comuniquem que tot i que en el correu que us varem enviar el dia 26 de febrer de 2009 es comentava que es realitzaria un taller o grup de debat de 2 hores,  aquest taller no tindrà aquesta durada ja que la part introductòria sobre la importància de la participació ciutadana que es realitzarà en el moment de dur a terme el mateix taller amb les entitats i la ciutadania, no serà necessari realitzar-la ja que entenem que tots els regidors tenim els coneixements suficients sobre aquesta qüestió i per tant el taller estarà més enfocat de cara el debat per tal que sigui més profitós i permeti captar les opinions de tots.”

És evident que nosaltres no compartim que tots els regidors tinguin els coneixements suficients i evidentment tampoc la voluntat política necessària per contribuir a fer que la participació no sigui un eslògan amb rèdit electoral sinó un convenciment profund que aquesta forma part de la única democràcia possible.


CUP de Sallent

11 de març de 2009