Salt: Continua la campanya. aturem l’especulació

Nacional

En el passat Ple de l'Ajuntament de Salt es va aprovar la requalificació dels terrenys de l'empresa Frigorífics del Ter S.A per convertir-los en sòl […]


En el passat Ple de l'Ajuntament de Salt es va aprovar la requalificació dels terrenys de l'empresa Frigorífics del Ter S.A per convertir-los en sòl residencial. No cal dir el canvi de valor que experimentaran aquests terrenys. Uns bons guanys vaja. Qui no està tan clar que hi guanyi és el barri i el poble de Salt.


El barri es veurà transformat per un tipus d'urbanisme que voldríem

haver oblidat i que no té cap relació amb les característiques que

actualment té. A nivell de poble sembla que encara no n'hi ha prou amb

ser la població de les comarques de Girona amb més densitat de població

(i amb diferència). I de les conseqüències, sembla que no n'hem après.

Amb aquesta tendència a requalificar que té el govern municipal cal

estar alerta. Un altre pla urbanístic treu el cap per darrera

l'esglèsia. Una altra empresa que se n'ha adonat de la diferència de

diners que val el m2 de sòl industrial i el de sòl residencial: La

Gassol. No consentirem que el canvi de sòl industrial a residencial

sigui fet a costa de desconfigurar un barri ni d'augmentar-ne la

densitat. El creixement que consentim l'hem de triar els ciutadans a

partir del model de poble que volem i no els interessos particulars a

partir de l'especulació amb el valor del sòl.

AVUI FRIGORÍFICS, DEMÀ GASSOL. ATUREM L'ESPECULACIÓ.

3 d'abril de 2008