Sant Celoni: Aprovat el recàrrec de fins a un 50% de l’IBI als habitatges buits

En el marc del reglament d'habitatges desocupats proposat per la CUP Sant Celoni Dins del ventall de mesures encaminades a fer efectiu el dret a […]En el marc del reglament d'habitatges desocupats proposat per la CUP Sant Celoni


Dins del ventall de mesures encaminades a fer

efectiu el dret a l'habitatge, i encotillats per l'actual marc legal, a

l'anterior Ple municipal del 27 de desembre es va aprovar inicialment,

per unanimitat, la proposta de la CUP relativa a l'establiment del

reglament d'habitatges desocupats. Amb l'aprovació d'aquesta norma, que

suposarà l'increment de l'IBI per als habitatges buits tal com des de

fa anys preveuen les ordenances fiscals, es pretén potenciar que tots

aquells habitatges que actualment es troben sense habitar es posin al

mercat de lloguer per tal de fer front a la necessitat d'habitatge,

indispensable per al desenvolupament de qualsevol persona.


Aquesta mesura, juntament amb el Registre únic de sol·licitants d'habitatges que es va aprovar fa uns mesos, així com d'altres que es pretén dur a terme, neix amb la voluntat de determinar el nombre d'habitatges desocupats que hi ha actualment al nostre municipi i animar els seus propietaris a posar-los al mercat de lloguer a través de la Borsa d'habitatge, un servei municipal que vol ser l'alternativa al mercat privat per a la intermediació immobiliària i que ofereix garanties (bon estat de l'habitatge, mensualitats, etc.) tant als propietaris com als futurs llogaters.

Segons el Reglament, no es consideraran habitatges desocupats els que siguin domicili habitual del contribuent, els que es trobin a la borsa de lloguer, els que estiguin ocupats durant més de tres mesos en un any o els que per diverses circumstàncies siguin inhabitables, entre d'altres. El contribuent, per la seva part, podrà al·legar tot el que al seu dret li convingui.

En última instància, també es tracta d'apostar per un model de poble, un model en què no es potenciï la contínua urbanització de zones, sinó que vetlli per satisfer la necessitat d'habitatge a través de les vivendes que ja es troben a la zona urbana consolidada. Només així podrem garantir un futur per a Sant Celoni i la Batllòria en què es garanteixi i es combini el respecte pels recursos naturals que ens envolten amb el dret a un habitatge digne per a tothom.

Podeu veure la notícia publicada a l'Avui


 


Veure notícia publicada al diari Avui el 04/08/2008


 

18 de gener de 2008