Sant Celoni: CiU infringeix l’Acord d’investidura i governabilitat i la CUP retira el suport

Nacional

La 7a Assemblea d'Unitat Popular que la CUP de Sant Celoni va celebrar dissabte a la biblioteca l'Escorxador davant unes cent persones es va tancar […]La 7a Assemblea d'Unitat Popular que la CUP de Sant Celoni va celebrar dissabte a la

biblioteca l'Escorxador davant unes cent persones es va tancar amb la

decisió de deixar de donar suport a l'equip de govern de CiU a Sant

Celoni i la Batllòria arran de la infracció que Convergència i Unió ha

fet de l'Acord d'investidura i governabilitat signat amb la CUP el 15

de juny de 2007.


La votació que va conduir a prendre aquesta decisió, a la qual tenien dret 51 persones, havia de respondre a la pregunta següent: "Consideres que l'incompliment de l'Acord per part de CiU és suficient per tal que la CUP deixi de donar suport al Govern local?". El resultat de la votació* va ser el següent: sí, 36 persones; no, 15 persones, i abstenció, 3 persones.

La 7a Assemblea d'Unitat Popular va ser convocada tenint en compte els últims esdeveniments que s'han produït a Sant Celoni a causa de l'obstinació del grup de CiU de tirar endavant el projecte d'Àrea Residencial Estratègica (ARE) a Can Riera de l'Aigua, malgrat el no rotund manifestat des del principi per la CUP i malgrat el resultat de l'últim Ple extraordinari del 28 d'abril, en què la majoria de la cambra hi va votar en contra.

A banda d'exposar la cronologia dels esdeveniments relacionats amb el projecte d'ARE i de fer un balanç del primer any de suport al govern de CiU –amb una descripció de les mesures polítiques assolides i de les que actualment estan en tràmit– la Comissió Permanent de la CUP va afirmar que s'havia produït una infracció greu de l'Acord d'investidura i governablitat per part del grup local de CiU i que, per tant, en funció del resultat que sortís de la votació de l'Assemblea, el panorama polític de Sant Celoni i la Batllòria passava a canviar de fesomia

19 de maig de 2008