Sant Celoni: Compromisos amb els veïns i veïnes

Nacional

La CUP presenta els compromisos amb els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria per a la millora de la qualitat democràtica. Per […]La CUP presenta els compromisos amb els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria per a la millora de la qualitat democràtica.

Per la transparència en l’acció política i la millora de la qualitat democràtica. Contra les polítiques d’aparador i la política entesa com a modus vivendi i com a font de lucre personal

La CUP de Sant Celoni ha donat a conèixer els cinc compromisos per a la millora de la qualitat democràtica i contra la política entesa com a modus vivendi i com a font d’enriquiment i lucre personal. Els 5 compromisos, que els futurs regidors de la CUP duran a la pràctica, se sustenten en els principis de transparència, igualtat i revalorització de l’acció política transformadora, i tenen com a finalitat el canvi radical de la forma de realitzar l’activitat política.


– En primer lloc, la remuneració que sorgeixi del desenvolupament de la nostra activitat a la Casa de la Vila anirà a parar íntegrament i directament a la CUP sota el principi de l’administració col·lectiva de la remuneració institucional. És a dir, que serà l’Assemblea d’Unitat Popular (on tothom hi pot participar) la que decidirà quina part d’aquesta remuneració anirà a parar al regidor o regidora de la CUP.

– Com a segon compromís, una part d’aquests ingressos seran destinats a obrir un local, que serà gestionat per la mateixa CUP, i que se cedirà a les entitats de caire social de Sant Celoni i la Batllòria que així ho sol·licitin.

– En tercer lloc, ens comprometem que els càrrecs electes de la CUP assumiran l’acta de regidor o regidora durant un període no superior als vuit anys. Perquè considerem necessària i molt sana la regeneració al capdavant d’una regidoria, perquè som un col·lectiu que partim de la igualtat, i condemnem la perpetuació d’un mateix individu en un mateix càrrec públic.

– En quart lloc, per la CUP la política no ha de ser una forma d’enriquiment econòmic personal. Per això ens comprometem que, un cop a l’Ajuntament, no acumularem més càrrecs dels que són estrictament necessaris per dur a terme la nostra tasca municipal. Ja n’hi ha prou de polítics que únicament es dediquen a sumar càrrecs i a embutxacar-se tot el que es desprèn d’aquesta acumulació de tasques.

– En cinquè i últim lloc, els càrrecs electes de la CUP faran públic el seu patrimoni en el moment que siguin escollits i faran exactament el mateix quan deixin de ser regidors o regidores de l’Ajuntament. Perquè per la CUP, l’entrada a l’Ajuntament no representa una forma de lucre personal. L’entrada a l’Ajuntament representa la possibilitat de fer avançar realment Sant Celoni, convertir-lo en un poble integrador i sense desigualtats socials, potenciar-ne el desenvolupament territorial, econòmic i social sempre en el marc del Baix Montseny, i dinamitzar-ne el teixit associatiu i l’autoorganització ciutadana. Això és el que volem i això és el que pensem fer un cop hi haguem entrat.

CUP Sant Celoni, 16 de maig de 2007

18 de maig de 2007