Sant Celoni: El Ple de l’Ajuntament de vota contra l’ARE proposat a Can Riera de l’Aigua

Nacional

La CUP insta l’equip de govern a actuar en conseqüència, respectar la decisió del màxim òrgan de representació política dels veïns i veïnes de Sant […]La CUP insta l’equip de govern a actuar en conseqüència, respectar la decisió del màxim òrgan de representació política dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria i oposar-se activament a l’ARE


L’Ajuntament de Sant Celoni va celebrar ahir un Ple extraordinari per debatre la proposta de l’equip de govern de CiU de realitzar una ARE a Can Riera de l’Aigua i l’esbós de canvi d’ubicació de l’ARE proposat pel PSC-PSOE.


Tenint en compte que un dels objectius prioritaris de la CUP sempre ha estat assolir un poble cohesionat, sostenible i aturar la destrucció del territori i el paisatge, la nostra prioritat, ara mateix, és aconseguir salvar el paratge natural i agrícola de Can


Riera de l’Aigua i no aprovar una proposta «alternativa» (la del PSC-PSOE), poc treballada, feta cuita-corrents, que planteja seriosos i nombrosos dubtes, i que tan sols planteja un canvi d’ubicació de l’ARE i no una altra manera d’entendre la política urbanística.


Per aquest motiu, la CUP, a la Comissió Informativa, va presentar un vot particular de mínims (una moció alternativa a la presentada pel PSC-PSOE). Un vot particular


molt obert, per mirar d’aturar, també a través del Ple, el projecte d’ARE de Can


Riera de l’Aigua, i buscar una majoria suficient per fer que això fos possible.


Finalment, la CUP i el PSC-PSOE van presentar una proposta de resolució conjunta,


que va ser la que finalment es va aprovar al Ple, i que contenia els acords plantejats


per la CUP, que són els següents:


1. Rebutjar la realització d’una ARE a Can Riera de l’Aigua;


2. Posar aquesta posició en coneixement del Departament de Política Territorial


i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.


3. Instar l’equip de govern a realitzar totes les actuacions que siguin necessàries


per aturar l’ARE de Can Riera de l’Aigua.


Des de la CUP, demanem i esperem que l’equip de govern respecti les decisions


preses pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni que, com a mínim fins ara, és el


màxim òrgan de representació de la ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria i que, per


tant, actuï en conseqüència amb els resultats de la votació i dugui a terme totes les


actuacions que siguin necessàries per fer efectiva aquesta decisió.


Si l’equip de govern de CiU incomplís deliberadament la resolució del Ple i l’acord


d’investidura i governabilitat signat amb la CUP (que establia com un dels punts clau


que s’havia de «Promoure un pacte local per definir el model de poble a través de la


redacció d’un POUM» i que la realització d’aquesta ARE desvirtua radicalment) la


CUP es veurà obligada a encetar un procés de debat i votació sobre la finalització de


l’esmentat acord.


Finalment, cal recordar que la Generalitat de Catalunya ha manifestat diverses


vegades, a través d’alts responsables de la seva política d’habitatge com la Sra.


Carme Trilla, de manera reiterada i pública que les ARE no es farien si els equips de


govern local s’hi oposaven. I de fet així ha estat ja en el cas d’alguns municipis. Per


tant, tot i que jurídicament la Generalitat pot dur a terme l’ARE on i com vulgui, si


l’equip de govern de CiU de Sant Celoni no el vol dur a terme i s’hi oposa


activament, tal com s’ha aprovat al Ple, l’ARE de Can Riera de l’Aigua no es farà.


CUP Sant Celoni


29 d’abril de 2008

29 d'abril de 2008