Sant Feliu de Guíxols: la mala gestió del Porta Ferrada, en evidència

Nacional

L'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar, en el darrer ple municipal, pagar el dèficit d'aquest any del Festival de la Porta Ferrada a […]L'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar,

en el darrer ple municipal, pagar el dèficit d'aquest any del Festival de la

Porta Ferrada a principis de l'any vinent amb l'excedent pressupostari d'aquest

2006. Aquest deute és de 112.000 € que s'han deixat de pagar al ballarí Àngell

Corella
i al Curs de Música Antiga.


Deixant de banda la mala imatge

que aquest fet ha donat a la ciutat i al Festival, com a mal pagadors, des de

la Candidatura d'Unitat Popular trobem correcte que aquesta xifra es pagui

l'any vinent, però la nostra crítica resideix en el fet que el Festival està

mal concebut i gestionat. Segons afirmava un regidor de l'oposició, tan sols un

16% de les entrades estaven a la venda i la resta varen ser invitacions, fet

totalment intolerable. Ja no és només el fet que deixar de vendre tantes

entrades provoca una manca d'ingressos necessaris per a suavitzar la despesa

del Festival, sinó que comporta un perillós allunyament de la cultura a les

classes populars. El Festival Internacional de la Porta Ferrada està concebut

tan sols per prestigiar una ciutat de portes enfora, i no permet que els

ciutadans de Sant Feliu de Guíxols se sentin partíceps en un festival que

sobretot és seu.


L'any 1996 l'Ajuntament es va fer

càrrec íntegrament de l'organització del festival, i d'ençà d'aquell any els

successius equips de govern (que han estat formats per tots els partits

polítics) han entrat en una competició: cada any el pressupost del Festival

augmentava considerablement. És sorprenent comprovar, per exemple, que es

destinen 148.000€ en canviar les butaques del Teatre-Auditori i sis vegades

menys en reformes de la via pública.


Des de la CUP exigim un reformulament del projecte de

Festival. Aquest certamen, de gran interès cultural, ha de repercutir

positivament en tots els agents econòmics i socials de la ciutat. Vendre un 16%

de les entrades i que molta gent se'n quedi sense perquè l'ajuntament regala la

resta així com veure que la regidora de cultura afirma que aquest festival

aporta grans beneficis al poble és totalment inconcebible. Exigim que com a

mínim el 50% de les entrades és posin a la venda a les taquilles, fet que ha de

fer augmentar la participació dels i les guixolenques, que hauria de ser un dels

objectius del festival, així com l'augment d'espais i de presència de cultura

popular.


El Festival de la Porta Ferrada

ha de ser propietat de totes i tots els ganxons.

5 de desembre de 2006