Una sentència dona la raó al batlle d’Arenys de Munt que exigia la rectificació d’informacions falsejades

Nacional

 NOTA DE PREMSA DE LA CUP RELATIVA A LA DEMANDA DEL BATLLE CONTRA ESQUERRA. La demanda del nostre Batlle contra Esquerra exigint la rectificació de […]


 
NOTA DE PREMSA DE LA CUP RELATIVA A LA DEMANDA DEL BATLLE CONTRA ESQUERRA.

La demanda del nostre Batlle contra Esquerra exigint la rectificació de determinades informacions falsejades ja ha estat resolta pel jutjat. La jutgessa no ha accedit a les pretensions de rectificació.

Els fonaments essencials de la sentència són que ‘el derecho al honor se debilita cuando afecta a personas que ejercen funciones públicas’ i que ‘así lo requiere el pluralismo político, la tolerancia i el espíritu de apertura’.

Sovint, però, les sentències tenen més importància en allò que argumenten que no pas en allò que fallen i aquesta sentència conté alguns detalls importants que val la pena que tan els uns com els altres tinguin ben presents.

Així, la jutgessa qualifica la informació difosa per Esquerra com a ‘poco afortunada o de poco gusto y decoro desde un punto de vista político’. També explica la jutgessa que el ‘haber restringido el acceso a los plenos de determinadas mociones […] no supone ninguna limitación al debate democrático”.  És a dir: no és una interpretació restrictiva de la normativa.
I aclareix que “de manera intencionada [Esquerra] ha querido silenciar en su información que [esta restricción] se sustenta en una decision juridica ‘, fet que evidencia que Esquerra va amagar informació als ciutadans, faltant a la veritat en el seu escrit del 15 d’octubre del 2011.

No obstant això, la jutgessa expressa que tot plegat són ‘cuestiones de matiz, propias del juego y el debate político, que ponen de relieve el talante y la forma de proceder de cada partido político’. Aquest sembla, doncs, que és el tarannà i el procedir d’Esquerra. Finalment rebla que ‘[la crítica política] no solo es lícita sino que es esencial para el ejercicio democrático de la política’, i que la llibertat d’expressió ‘comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu, sin los cuales no existe la sociedad democrática’.

En aquestes condicions, a la CUP, com també al Govern i al Batlle, no ens queda altre remei que acceptar la sentència -que ho fem- i, alhora, la visió interessada, tergiversadora i poc objectiva que Esquerra escampa contínuament, ni que sigui per ‘pluralisme, per tol·lerància i per esperit d’obertura’.

Són molts els votants d’Esquerra i de la CUP, i també d’altres formacions polítiques, que no comprenen aquest divorci existent entre aquestes dues formacions a Arenys de Munt tan pròximes en altres qüestions. Les aportacions positives que Esquerra ha fet a la governabilitat del poble han estat escasses, si és que n’hi ha hagut. Han basat el seu ‘tarannà i forma de procedir’ en la falsedat, en la tergiversació i, sobretot, en un inadmissible enfrontament personal envers els regidors Molons i Ximenis tan deplorable com estèril. I ara amb l’aval judicial.

Així, doncs, a partir d’aquesta sentència, Esquerra podrà ara continuar la seva actuació política instal·lada en el to de sempre, l’enfrontament personal i legitimats per la justícia espanyola. I el Batlle podrà decidir quines mocions van a Ple i quines no, “ja que no suposa cap limitació al debat democràtic”. La CUP confia, però, en un comportament del Batlle digne i amb l’autoritat que Esquerra li nega reiteradament, però sense abús. I espera d’Esquerra una aportació més positiva envers els nostres veïns i veïnes i els seus interessos col·lectius. Però la decisió és només d’ells, sense oblidar que continua oberta la porta per incorporar-se al Govern municipal.

Mentre això no arribi, la CUP, amb CiU, i legitimats per la sobirania popular, governarà.
 

Arenys de Munt, 6 de febrer del 2012

6 de febrer de 2012