En suport als centres i famílies que aquests dies es sumen a la proposta de la xarxa d’escoles insubmises

Nacional

Des de la CUP donem tot el nostre suport als centres i a les famílies  que aquests dies es sumen a la proposta de la […]


Des de la CUP donem tot el nostre suport als centres i a les famílies  que aquests dies es sumen a la proposta de la xarxa  d´escoles insubmises (XEI) a la LOMCE per tal de desobeir les proves diagnòstiques de tercer de primària. Màxim suport des de la CUP a aquelles famílies que no deixaran els seus fills i filles en mans de Wert.

La LOMCE està pensada per aprofundir en mesures antidemocràtiques, recentralitzadores i neoliberals, modificant per complet el consens vigent entre la comunitat educativa  des de fa anys i imposant aspectes ideològics provinents de la patronal espanyola, la conferència episcopal i la FAES.

Es planteja deixar enrere, definitivament, un model educatiu que servia per a educar les persones en el sentit crtític i amb capacitat d’intervenir en la societat en tots els aspectes. Des de la CUP  defugim  d’un model on, actualment, els centres educatius són el motor que promou la competitivitat de l’economia i el nivell de prosperitat d’un país, menyspreant  la presència del català i focalitzant la finalitat cap el resultat i no cap a l’èxit del procés.

Per a  dur a terme aquest canvi de paradigma es proposa avançar en direccions gestores i professionalitzades, escollides per l’administració, on els  consells escolars ja són òrgans merament consultius sense capacitat decisòria i el claustre de mestres ha perdut el dret a vot sobre qualsevol aspecte pedagògic que calgui tractar als centres. Desapareix  per complet la cultura democràtica de les escoles públiques fomentant la submissió i obediència del  professorat.  Hem perdut tot el que les nostres mares i pares, àvies i avis, havien aconseguit per abandonar la connexió amb el règim del 78.

L’obtenció de títols anirà en funció del “tu vals o no vals” segregant a l´ alumnat des dels primers cursos de l’educació secundària i, amb l’aparició de revàlides, al final de cada cicle, avaluades per empreses externes als docents.

Es desdibuixa el concepte d’autonomia de centres fomentant la competència entre escoles de primària i entre escoles de secundària. La finalitat és captar més recursos econòmics; necessiten més “ clients” lligant l’èxit d’un centre al menor fracàs escolar, sense tenir en compte els condicionants  socioeconòmics i socioculturals de l’entorn. La LOMCE preveu publicar uns resultats que, conjuntament amb les futures avaluacions a secundària, configuraran els itineraris al darrer curs de la ESO. Aquests resultats serviran per dotar de més recursos a les escoles amb millors resultats i per donar incentius econòmics als i les mestres de l’alumnat amb millors resultats. Des de la CUP ens preguntem: Què pot passar si els mestres volen cobrar més, exigiran el que no és pedagògic als seus alumnes aplicant estrés, angoixa i pressió a alumnes de 8 anys?

Unes proves que tenen la finalitat de destinar més recursos a qui millors resultats extreu, sense necessitat que siguin les millors persones del món pot educar en valors com l’amistat, el cooperativisme, la solidaritat, la justícia, l’equitat…? Unes proves que no estan adaptades al nivell ja que són tipus test en molts casos i l’alumnat no hi està acostumat. L’extensió és de 10 fulls per davant i per darrere, un nivell inassumbile al 3r curs de primària i entenent que, fins a finalitzar el cicle mitjà (4t de primària) no es pot donar per consolidat, parlant pedagògicament i cognitiva, el procés d’adquisició de la lectoesriptura i, per tant, en cap cas ens poden donar un resultat fiable del grau d’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat. Considerem que això és un atac contra el respecte al ritme evolutiu-cognitiu propi de l’alumnat i que sotmet a una pressió, estrès i neguit innecessaris a nens i nenes de només 8 anys. Reiterar que no estan avalades per cap estudi científic i que, el que sabem fins ara sobre pedagogia, desaconsellen totalment aquestes praxis.

Animem als pares, mares, famílies de la comunitat educativa a sumar-se al boicot de la XEI  per tal de mostrar el rebuig a una llei que atempta contra els principis bàsics d´escola pública, democràtica i en català.

Exigim a la consellera Rigau que respecti les decisions de les famílies de no fer les proves de tercer de primària ja que ella no és capaç d’encapçalar, tal i com va prometre que faria, la insubmissió de Catalunya una llei que fa un any va ser rebutjada per milers de persones als carrers de Barcelona demanant  la seva no aplicació.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Xarxa d’Escoles Insubmises https://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com i la creada específicament per tombar la LOMCE des de l’empoderament de les famílies http://www.noalalomce.net

13 de maig de 2015