Tarragona: La CUP s’oposa a la cessió de terrenys municipals a GIESE

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona (CUP) s’oposa a la proposta que es debatrà al proper Consell Plenari i que pretén cedir al Ministerio del […]La Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona (CUP) s’oposa a la

proposta que es debatrà al proper Consell Plenari i que pretén cedir al

Ministerio del Interior, mitjançant la seva Gerencia de

Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).


Per

a la CUP l’Ajuntament de Tarragona no ha de cedir res al Ministerio del

Interior i ha d’anar més enllà i rescindir el Conveni de col·laboració

subscrit entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament per a la

construcció d'unes dependències annexes a l'actual Comissaria

Provincial de Policia.

Aquest fet és gravíssim si tenim en

consideració la manca d’equipaments existents per a la ciutadania en

ple període de crisi i a més suposa una descarada col·laboració amb

l’ala més repressora del govern espanyol, i demostra clarament què els

partits polítics regionalistes busquen sempre l’encaix amb l’estat

espanyol, omplint-se la boca de sobiranisme només durant el període

electoral.

La CUP proposa que aquests terrenys continuïn essent

de titularitat municipal i què l’equip de govern format per PSC i ERC

deixi de col·laborar amb les Forces d’Ocupació Espanyoles.

6 de juliol de 2009