Tarragona:La CUP reclama a l’Ajuntament un centre documental de qualitat per la ciutat

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP), mitjançant un comunicat adreçat als mitjans, denuncia la manca d’interès per part de l’Ajuntament en la creació de nous equipaments […]La Candidatura d’Unitat Popular (CUP), mitjançant un comunicat adreçat

als mitjans, denuncia la manca d’interès per part de l’Ajuntament en la

creació de nous equipaments culturals i demana que la situació canviï i

es construeixi un centre documental de qualitat per resoldre les

mancances que pateix la ciutat en aquest àmbit.


Per la CUP, a Tarragona hi ha dues hemeroteques a destacar pels fons

que contenen, la de Caixa Tarragona, coneguda per un sector ampli de la

societat, i l'Hemeroteca Municipal, situada al Carrer Major, a l'antic

ajuntament, que “amb una superfície ínfima intenta sobreviure enmig

d'un mar de caixes que no es poden obrir per manca d'espai”. Es tracta

d'una institució pública, però no ha estat mai subjecte de cap campanya

que la faci conèixer a la societat tarragonina. En front d'aquesta

evidència, la CUP es pregunta “per què serveix, doncs, una

infraestructura que no es pot fer servir?” Afirma que “és un centre

reservat per a la plana política i, sobretot, per a l'alcalde”,

al•legant que té un servei privilegiat i reservat que la CUP considera

que “no hauria de ser així”. Tenint en possessió un fons de diversos

llegats de particulars, “a la plana política tarragonina ja els va bé

que no sapiguem res del nostre passat”, reitera la CUP. S'hi conserven

llibres des del segle XVI “i això no es potencia”.

Ja pel que fa al repartiment dels fons d'inversió, la Candidatura

d'Unitat Popular es queixa que “sí que hi ha diners, però, per als

turistes i per a la façana marítima, objecte, recordem-ho, d'inversions

que pugen fins als 300 milions d'euros”. Una de les altres mancances

que qualsevol pot observar només entrar al centre és la manca

d'ordinadors ja que només n'hi ha un i la poca digitalització

documental, a banda de la incapacitat d'accedir als arxius des de la

xarxa. I pel que fa a la col•laboració entre els centres, la CUP

manifesta que “creiem inacceptable que es posin per endavant interessos

econòmics quan estem parlant de cultura, l'Ajuntament hauria d'exigir a

la Caixa Tarragona que compartís els seus fons”.

Tenint en compte tot plegat, demanen al tiennt d’alcalde Sergi De los

Rios i a l’Alcalde Ballesteros “que tinguin més en compte els llegats

culturals escrits que per sort encara conservem. Que si hi ha un sol

edifici públic buit, aquest s'ompli de qualsevol mostra cultural”. En

referència a la raó que exposava De los Rios, que no hi havia prou

espai per a una biblioteca pròpiament dita, la CUP creu que “el cas no

és que es digui biblioteca o hemeroteca, sinó que n'hi hagi”, i que “de

ben segur que l'hemeroteca municipal actual en té molts menys, dels que

podria arribar a tindre al Banc d'Espanya”. Tot plegat, la CUP ho

reclama perquè “volem una Tarragona per als tarragonins, no una

Tarragona per als turistes”.

19 de novembre de 2009