Tarragona: La CUP de Tarragona, contra el cementiri nuclear d’Ascó

Nacional

La CUP de Tarragona dóna suport a la manifestació que es farà aquest diumenge 24 a les 11 del matí davant del Casal Municipal a […]


La CUP

de Tarragona dóna suport a la manifestació que es farà aquest diumenge

24 a les 11 del matí davant del Casal Municipal a Ascó en contra de la

construcció d’un cementiri nuclear.

 


 


Creiem

que la construcció d’aquests cementiris nuclears són una evidència més

que l’energia nuclear no és una alternativa de futur ja que implica

hipotecar la salut i la seguretat de moltes generacions. A més a més,

aquests cementiris posen en perill una població molt més àmplia que la

del poble on s’ubiquen. Ja existeixen alternatives energètiques molt

més sostenibles amb l’entorn i la salut pública que poden donar sortida

a l’actual dependència del petroli però que els interessos econòmics no

permeten desenvolupar-se adequadament.


 


Així,

tant plenaris municipals com comarcals tant del Camp de Tarragona com

de les Terres de l’Ebre s’han posicionat en contra d’aquest MTC, fet

que, sumant-hi el posicionament del Parlament de Catalunya, faria que

es vulnerés altre cop el principi democràtic en què es basa el sistema

actual.


 


Per tot això, encoratgem a la gent de Tarragona a sumar-se a aquesta manifestació en un assumpte que ens afecta a tots.

22 de gener de 2010