Tarragona: Per un ensenyament públic, laic, popular i català, no a la privatització, no a la LEC

Nacional

Davant la proposta de Llei d'Educació Catalana (LEC) impulsada pel govern tripartit del Principat de Catalunya, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Tarragona, denuncia que: […]Davant la proposta de Llei d'Educació Catalana (LEC) impulsada pel govern tripartit del Principat de Catalunya, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Tarragona, denuncia que:

– Aquesta llei, redactada sota els auspicis i les recomanacions del

capitalisme transnacional (OMC, OCDE.) consistents a reconvertir els serveis

públics en àmbits de negoci, té per principal objectiu avançar vers la

privatització total de l'ensenyament, implantant un sistema de gestió

privada dels centres que posi els

criteris productius i mercantils per damunt de qualsevol consideració social

o pedagògica.

– En cas d'aplicar-se, la LEC suposaria una agressió sense precedents al

Dret a l'Educació de les noies i dels nois de classes populars, ja que no

faria sinó

augmentar les diferències entre centres, deixant l'orientació dels

currículums en mans dels gestors, i establint, de facto, una dualitat entre

escoles i instituts per

a una formació elitista (els premiats pel nou sistema de finançament i

autonomia de centres) i d'altres reduïts gairebé a l'àmbit assistencial  i

condemnats a la

formació de mà d'obra barata i sense referents culturals.

– Tal i com està plantejada, l'autonomia de centres suposaria la

impossibilitat d'una part important de la població d'accedir a una educació

de qualitat que

possibilités la seva plena realització com a persones i com a ciutadans;

podria, fins i tot, derivar en el trencament del model lingüístic

d'immersió, suposant un cop molt dur per al futur de la nostra llengua.

Davant d'aquesta proposta, la CUP defensa una Llei d'Educació que:

– Acabi amb la política segregadora dels concerts i estableixi una única

xarxa pública d'escolarització, garantint una gestió pública i democràtica

dels centres on

intervinguin mestres i professors, estudiants i llurs famílies.

– Garanteixi un finançament del sistema educatiu suficient i equiparable al

dels estats europeus més avançats (com la tant anomenada Finlàndia, que hi

dedica al voltant del 6,25% del seu PIB).

– Garanteixi el control públic de la qualitat de l'ensenyament, des del

funcionament i les dotacions dels centres, fins a l'adequació dels

currículums i els nivells de

qualificació objectiva dels estudiants.

– Garanteixi un model educatiu integrador, laic i solidari basat en la

igualtat, la formació integral dels estudiants i la llengua catalana com a

eina de cohesió.

Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Tarragona

manifesta que:

– Dóna suport a la vaga convocada el proper 13 de novembre per USTEC·STEs,

ASPEPC-SPS,  CGT   i pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, i crida

el

conjunt dels ciutadans de Tarragona a participar a la manifestació convocada

a les 13 hores del 13 de Novembre a la plaça Imperial Tarraco per una

educació pública i de qualitat.

– Denuncia el paper dels sindicats del sistema (CCOO i UGT) i de les forces

polítiques autodefinides "d'esquerres" (ICV-EUiA i ERC) que mes enllà de

posicionaments de maquillatge són  còmplices d'un govern que es disposa a

perpetrar una agressió sense precedents al sistema públic d'educació a

Catalunya.

Candidatura d'Unitat Popular de Tarragona

13 de novembre de 2008