Terrassa: Comunicat de denuncia de la CUP sobre els vots dels immigrants \t

El proper 27 de maig, 17.000 terrassencs i terrassencs no podran exercir un dret fonamental recollit a la "Declaració Universal dels Drets Humans": el dret […]El proper 27 de maig, 17.000 terrassencs i terrassencs no podran

exercir un dret fonamental recollit a la "Declaració Universal dels

Drets Humans": el dret a votar. L’única raó: el seu origen.  Només per

haver nascut en un altre lloc, malgrat que viuen i treballen aquí,

se’ls discrimina de manera important. A molts països europeus, com ara

Holanda, Suècia, Dinamarca, Noruega, Suissa o Irlanda, les persones

d’origen immigrant poden votar, en canvi a casa nostra, no podem parlar

de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, ja que no tothom

pot votar.


La nostra societat ha notat l’increment migratori durant aquests

darrers anys. Aquest important creixement ha posat en un primer pla,

l’entrada de la qüestió migratòria en els programes i els discursos de

dels partits polítics, tot i que alguns, fan de la immigració un

problema, en canvi des de la CUP, la immigració és un repte que ens

porta a una societat de convivència plural i complexa.

Des de  la CUP demanem que totes les persones empadronades a Terrassa,

sigui quin sigui el seu origen, puguin votar en les eleccions.

El fet de qüestionar el vot a les persones immigrants el podríem

comparar amb el fet de qüestionar el vot de les dones, tal com passava

a principis del segle XX. Terrassa (i la nostra societat en general) no

es pot permetre que el 8’5% de la seva població es trobi exclosa del

dret a la participació democràtica. Tots i totes som iguals i si tenim

les mateixes obligacions, també hem de tenir els mateixos drets.

Entenem que el dret a votar equival al fet d’existir i ser persona.

Des de la CUP també volem denunciar la gran incoherència, de que si

qualsevol persona amb passaport d’algun estat de la UE, i empadronat

aquí, pot votar a les eleccions municipals i fins i tot, presentar-se a

les eleccions municipals, malgrat estar empadronat en un altre

municipi, aquelles persones que no son de la UE, però que treballen i

viuen a Terrassa, no poden escollir els seus representants. Una vegada

més, a aquesta país li manca molta cultura de democràcia participativa.

Finalment també volem denunciar la hipocresia del PSOE, del IU i d’ICV,

que malgrat fan moltes promeses electorals en aquest sentit, no porten

a la pràctica aquesta realitat.

Només podrem parlar d’autèntica democràcia quan  tothom pugui votar.

Així doncs, des de la CUP, demanem que totes les persones empadronades

a Terrassa, sigui quin sigui el seu origen, puguin votar en les

eleccions i fem una crida a organitzar-se i protestar per aquesta

mancança democràtica.

22 de maig de 2007