Terrassa: La CUP amb les persones invidents

Nacional

Seguint la nostra política de compromís per la igualtat, la solidaritat i la justícia social de tothom, de totes les persones, la CUP recull les […]Seguint la nostra política de compromís per la igualtat, la solidaritat

i la justícia social de tothom, de totes les persones, la CUP recull

les demandes de les persones invidents i volem denunciar el tracte

discriminatori que tenen en aquestes eleccions. Per una banda, hem

realitzat el nostre programa en sistema braille, sent una de les poques

formacions polítiques de la nostra ciutat que el té també així. Aquest

programa l’hem presentat públicament avui, tot i que fa dies que ja

s’està repartint i juntament amb el nostre programa electoral, hem

entregat una còpia per cadascuna de les biblioteques de Terrassa.


La CUP, també recull les propostes de l’Associació Catalana per a la

Integració del Cec (ACIC), on es demana paperetes en braille per poder

votar el proper 27 de maig. Aquest fet és indispensable si és vol

garantir el dret a votar de forma secreta i autònoma. Això ara per ara,

és totalment impossible per a les persones cegues ja que, cada cop que

han d’anar a votar, han de demanar ajuda a una tercera persona, que en

conseqüència s’assabenta de la seva opció, pot condicionar-la o, fins i

tot, canviar el sentit del vot


Diumenge militants de la CUP, ens manifestarem també amb membres de l’ACIC per reclamar novament paperetes en braille.

A més, volem recordar que la CUP, tal com recull el nostre programa

electoral, seguirem treballant i alhora demanem una sèrie de qüestions

relacionades amb les persones discapacitades:

– Totes les publicacions i documents elaborats per l’Ajuntament de Terrassa, editats en llenguatge braille.

– Adaptació dels autobusos que fan els recorreguts urbans i

interurbans a les necessitats de les persones amb discapacitació.

– Facilitar la instal·lació d’ascensors i muntacàrregues i/o

escales mecàniques a les llars on hi visqui gent gran o discapacitats.

Algunes d’aquestes facilitats serien per concedir i reduir el temps

d’esperar del permís d’obres per executar aquestes obres.

– Adequar els contenidors per a persones amb necessitats especials, com gent gran o discapacitats.

– Voreres, semàfors, contenidors i mobiliari i urbà adaptat a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

– Pla d’instal·lació de semàfors audibles a tota la ciutat i si

cal crear itineraris adaptats per a les persones discapacitades.

– Subvenció per aconseguir aparcament gratuït per les persones discapacitades.

Volem agrair la col·laboració de l’Associació Catalana per a la

Integració del Cec (ACIC), associació que ha redactat el nostre

programa en sistema braille.

 


23 de maig de 2007