Terrassa: La CUP posa una gran llufa a l’ajuntament de Terrassa en protesta pels sous dels polítics

Nacional

Diversos integrants de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Terrassa van posar, el passat 28 de desembre al matí, una gran llufa al costat de […]Diversos integrants de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Terrassa van posar, el passat 28 de desembre al matí, una gran llufa al costat de l'atri de l'ajuntament per denunciar el que consideren unes dotacions econòmiques dels regidors «totalment desproporcionades». La CUP dóna aquesta llufa cada any a l'entitat o persona que ha «malmès el nom de la ciutat». Al costat de la llufa també hi van penjar diversos rètols amb les assignacions econòmiques que percep cada polític al mes segons la seva dedicació i el càrrec que ocupa. Els sous que denuncia la CUP i que «sovint són entre cinc i deu vegades superiors» al que perceben molts terrassencs oscil·len entre els 7.370 euros mensuals que cobra l'alcalde, passant pels 5.315 euros dels tinents d'alcalde, els 4.717 euros dels regidors que assisteixen a la junta de govern, els 3.992 euros dels que tenen dedicació exclusiva i els 2.211 euros per dedicació parcial. A aquestes xifres, la CUP hi afegeix 1.583 euros per assistència al ple i 1.211 euros per haver anat a la junta de portaveus.


En realitat, però, aquestes dues últimes assignacions no són correctes, ja que corresponen precisament als regidors de l'oposició que no tenen atribucions. Amb tot, per la CUP els sous «generen una de les pitjors xacres d'aquest país, la figura del polític professional, entesa com l'interès per conservar el càrrec i el sou». La formació proposa la reducció d'un 50% dels sous per redistribuir-los a entitats de suport a persones necessitades i al teixit associatiu.

3 de gener de 2008