Terrassa: La CUP presenta una moció per potenciar la democràcia participativa a la ciutat

La CUP de Terrassa ha presentat al ple del passat dijous 28 de desembre, una moció per demanar a l'Ajuntament la potenciació de la democracia […]


La CUP de Terrassa ha presentat al ple

del passat dijous 28 de desembre, una moció per demanar a l'Ajuntament la potenciació de

la democracia participativa. Des de la CUP creiem que

s'hauria de realitzar una campanya informativa a través dels mitjans de

comunicació locals (Canal Terrassa, Ràdio Terrassa, Visquem Terrassa,

web, llistat de correus electrònics, etc) sobre el funcionament dels

plens municipals i la política terrassenca, remarcant especialment

aquells aspectes en els quals la població de Terrassa té la

possibilitat de participar-hi directament.

Des de la CUP

remarquem la importància que té que el poble de Terrassa es mantingui

informat i conegui el funcionament de la política municipal per tal

d'avançar cap a una democràcia participativa. Així una bona forma

d'avançar en aquest sentit seria realitzant una campanya a través dels

mitjans de comunicació.


MOCIÓ QUE PRESENTA LA

‘CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR’ DE TERRASSA A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER

DEMANAR PER LA

POTENCIACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA


Atès que des de l’Ajuntament de Terrassa existeix un gran

interès a l’hora d’informar a tots i totes les terrassenques respecte les

decisions i esdeveniments ocorreguts en la política municipal,


Atesa la importància que té que el poble de Terrassa es mantingui

informat i conegui el funcionament de la

política municipal per tal d’avançar cap a una democràcia participativa,


Atès que els mitjans de comunicació locals són una eina

municipal al servei de la població, i per això creiem que han de donar la màxima

informació vers la política municipal i el seu funcionament,


Atès que existeixen diferents fòrmules per tal que la

població de Terrassa participi directament en la política municipal, les quals són

desconegudes per la major part de la població, i que una bona manera de donar-les a conèixer és a través

dels mitjans de comunicació municipals,


Des de la CUP

de Terrassa, fem arribar la nostra proposta per tal que aquest Ple Municipal acordi:


Realitzar una campanya informativa a través dels mitjans de

comunicació locals (Canal Terrassa, Ràdio

Terrassa, Visquem Terrassa, web, llistat de correus electrònics, etc) sobre el

funcionament dels plens municipals i la

política terrassenca, remarcant especialment aquells aspectes en els quals la població de Terrassa té la

possibilitat de participar-hi directament.


Terrassa, 28 de desembre de 2006

2 de gener de 2007