TIREM PEL DRET: INDEPENDÈNCIA!

Nacional

Davant els danys generats els darrers mesos per les obres del TAV a la xarxa de rodalies i , la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) expressa […]Davant els danys generats els darrers mesos per les obres del TAV a la xarxa de rodalies i , la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) expressa la seva solidaritat amb el conjunt de les classes populars catalanes que pateixen dia rere dia la manca de planificació i d’inversió a que ha estat sotmesa la xarxa de trens.

Des de la CUP denunciem que la situació actual és fruit de la manca d’inversions al conjunt de la xarxa de transports públics, com a conseqüència d’un model de transport depredador del territori, que prioritza el transport privat, especulatiu i neoliberal.

Per la CUP, l’actual situació també respon al fet que els i les catalanes no disposem de la llibertat de poder decidir lliurement el nostre futur. L’actual situació, doncs, és conseqüència també de la submissió dels Països Catalans a les dinàmiques dels estats espanyol i francès, que prioritzen les connexions de les seves respectives capitals enfront de les necessitats del conjunt del poble treballador català.


Davant l’actual situació, la CUP aposta per un model de transport públic que:

• Situi aquests transports com una preferència pels ajuntaments i governs, ja que entenem que des dels poders públics s’ha de garantir una xarxa de transports digne i eficient.

• Aposti per la intensificació de les xarxes comarcals i intercomarcals, molt més properes a les necessitats del conjunt de la població.

• Una xarxa de transport no radial i on les connexions entre els diferents transports siguin eficients.

• Una xarxa sostenible, que limiti els efectes de l’efecte hivernacle que provoquen els vehicles privats.

• En definitiva, des de la CUP volem una xarxa de transport que ajudi a articular i vertebrar els Països Catalans


Per tot això diem:

Tirem pel dret, independència!


Es convoca a tots els membres i simpatitzants de la CUP a les 4 de la tarda al monument de Francesc Macià de Plaça catalunya.


Països Catalans, 1 de desembre de 2007

28 de novembre de 2007