Torà: «lliure de transgènics»

Nacional

L’ajuntament de Torà va aprovar per unanimitat en el ple d’aquest divendres una moció de la CUP en que es declarava el municipi lliure de […]L’ajuntament de Torà va aprovar per unanimitat en el ple d’aquest

divendres una moció de la CUP en que es declarava el municipi lliure de

transgènics i en la que es donava suport a la campanya “Som lo que

sembrem”, que recull signatures per a portar una Iniciativa Legislativa

Popular (ILP) al Parlament de Catalunya, per a declarar el Principat

territori lliure de transgènics. El ple va acordar establir, mentre

duri la campanya, un punt fix de recollida de signatures per a donar

suport a l’esmentada ILP a les oficines municipals.


L’altra moció presentada per la CUP al ple, que sol·licitava un reconeixement públic, a l’escriptor i sindicalista toranès Pere Foix i Cases, també va ser aprovada per unanimitat després de pactar la retirada d’un dels punts de la moció (el que pretenia donar el nom de Pere Foix a la Biblioteca municipal).

D’altra banda, l’equip de govern va retirar una de les propostes d’acord que havia dut al ple (el projecte d’urbanització del carrer Montsec) després de que la CUP comuniqués a l’equip de govern de CiU que, malgrat els informes favorables de la tècnica municipal, el projecte presentat no complia la llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

10 de març de 2008