Valls: La CUP exposa el 13 punts principals del programa i fa una valoració de la campanya

Ahir al vespre, la CUP de Valls va dur a terme una roda de premsa en la qual es van presentar els 13 punts que […]


Ahir al vespre, la CUP de Valls va dur a terme una roda de premsa en la qual es van presentar els 13 punts que resumeixen el programa electoral de la CUP i es va fer una valoració de la campanya duta a terme per la resta de forces polítiques municipals.

La CUP ha editat uns fulletons, que al llarg d’ aquests dies es repartiran a la ciutadania, en els quals s’ exposen les idees primordials del programa de la Candidatura per a la propera legislatura. Aquests punts, també s’ han editat en format cartell, i seran presents a tot el municipi. També es podran consultar a través de la pàgina web: valls.cup.cat

Els 13 punts principals del programa de la CUP:


1- Reestructurarem el funcionament i l’ organigrama de l’Ajuntament per tal d’ avançar cap a una democràcia participativa on el ciutadà sigui més que un vot cada quatre anys

2- Evitarem la creació de sol urbà amb finalitats especulatives. Farem un POUM on la protecció dels espais i recursos naturals siguin la prioritat

3- Crearem una Unitat Urbanística Municipal com a eina per garantir l’ accés a l’habitatge digne i assequible

4- Resoldrem la problemàtica dels col.lectors dels torrents amb el correcte sanejament de les aigües residuals i fomentarem una nova cultura de l’ aigua basada en la gestió sostenible de l’ aqüífer

5- Crearem una àrea municipal encarregada de la gestió i conservació de l’espai agrari municipal

6- Crearem l’ Àrea de Dinamització Comunitària com a eina principal per a construir una societat lliure, cohesionada i socialment justa

7- Educarem per transformar. Farem que l’ ajuntament sigui el principal agent d’ una Ciutat Educadora

8- Integrarem totes les polítiques d’ ocupació sota un sol organisme que vetlli per un desenvolupament professional de qualitat.

9- Farem de la política fiscal un instrument per la redistribució i socialització de la riquesa

10- Instaurarem una política industrial que incentivi l’ activitat econòmica qualificada, intensiva i de valors.

11- Impulsarem l’ Assemblea de Regidors i Regidores dels Països Catalans com a embrió del procés d’ alliberament nacional

12- Desenvoluparem el Projecte Museístic de Valls com a eix vertebrador d’ una oferta turística basada en el patrimoni natural, etnològic i històric

13- Ubicarem la Fàbrica Cultural al Kursaal en un edifici de nova construcció, per a solucionar el dèficit d’ equipaments de gran format i el foment de la creació artística

Durant la roda de premsa, també es va fer una valoració de com s’ha dut a terme la campanya electoral per part dels partits polítics municipals.

Per la CUP, la campanya hauria de ser el moment per apropar la política a la ciutadania, fer balanç de la legislatura, presentar el programa polític propi i valorar el de les altres candidatures.

Creiem que aquesta campanya s’ha convertit en un espectacle publicitari, on la imatge presentada preval sobre les idees aportables; on es desvaloritza el que n’hauria de ser l’element central: el programa electoral, el qual, en molts casos, és un model impersonal, extensible a molts municipis, amb propostes allunyades de les necessitats reals de Valls, i en ocasions, amb propostes ja previstes i aprovades. Una campanya, on el valor que hauria de tenir el programa, perd protagonisme en pro d’ una propaganda basada en presentar una bona imatge del candidat o la candidata.

També considerem que la despesa publicitària de la campanya ha estat extrema i insostenible, i que basar la relació amb els ciutadans i les ciutadanes en regalar cripetes, plantes, etc. és per la CUP, un empobriment de la política.

Des de la CUP, també volem denunciar com CIU juga a la confusió entre partit i ajuntament a l’hora de fer campanya.

23 de maig de 2007