Valls: La CUP parla sobre la ubiació del Museu Casteller

Nacional

En aquests moments s’està constatant que la vinculació del Museu Casteller amb l’ARE de ruanes va ser un error: l’ARE ha quedat aturada i amb […]


En aquests moments s’està constatant que la vinculació del Museu Casteller amb l’ARE de ruanes va ser un error: l’ARE ha quedat aturada i amb ella totes les actuacions previstes en aquell àmbit. 

El govern municipal ja ha anunciat que tan sols realitzaran els tràmits administratius que siguin necessaris durant el 2011 (aquí hi entra la redacció del projecte executiu amb 400.000 euros provinents de la Diputació) i que fins el 2012 no es podrà començar a desenvolupar cap actuació. A tot això, cal afegir hi el fet que Incasol es troba en una situació econòmica que li impedeix complir el conveni signat amb l’ajuntament de Valls pel qual esdevenia el finançador de l’obra.

Des de la CUP creiem, a més, que el calendari que preveu l’equip de govern és una fal•làcia ja que el conveni de cessió anticipada dels terrenys on s’hi ha de construir el museu està subjecte al projecte de reparcel•lació de tot l’àmbit. Suposant que la cessió anticipada es resolgués amb celeritat, per poder fer la reparcel•lació i la urbanització dels terrenys caldria fer una modificació del Pla Director, fet que suposaria un nou alentiment del projecte.

Una possibilitat per desfer tot aquest desgavell seria dividir el Pla Director en fases d’execució i a continuació aprovar la reparcel•lació de la fase on s’ubica el Museu i una altra, la modificació del POUM, modificant els límits del Pla Director per deixar el Museu, l’aparcament i els vials d’accés fora de l’àmbit de l’ARE. Aquestes dues opcions s’hauria d’adoptar el sistema d’expropiació atès que no hi hauria edificació en l’àmbit.

Per tot això, des de la CUP proposem un canvi en la ubicació del Museu Casteller en terrenys o municipals o privats ja urbanitzats, atès que el canvi suposaria un estalvi econòmic i de temps. Hem analitzat diverses opcions creiem que hi ha 4 solars que per la seva situació, mida i alguns per ser de titularitat municipal, serien idonis per la construcció del Museu.

El primer d’aquests solars seria el que es troba al costat de l’estació d’autobusos, entre el carrer dels filadors i els horts de sobre el torrent. Aquest terreny és parcialment municipal i el considerem doni per la seva situació, mida i bona accessibilitat. La segona de les propostes és el solar de l’inici de la Muralla al Portal Nou. Aquest solar també és municipal i de moment no s’hi ha trobat cap equipament per construir-hi. La tercera proposta és el solar on hi havia Ca Figueres, a la muralla  de St.Antoni i el quart és al costat del Teatre Principal, aquest seria el més reduït dels quatre solars però si es compressin algunes de les cases adjacents el problema podria quedar resolt.
Amb tot això el que volem dir, és que exigim a l’equip de govern que doni informació real del calendari previst en el Museu Casteller i que amb voluntat política es podria sortir del pou on ens han posat amb la vinculació del Museu amb l’ARE.
Des de la CUP creiem que el govern està fent la política de maqueta que ja li va sortir molt rendible a les acaballes de la passada legislatura: amb els 400.000 euros previnents de la Diputació, s’encarregarà el projecte executiu i se’n farà una maqueta per lluir-la durant la campanya electoral, després, aquesta serà una més de les  fal•làcies del govern de Valls.

5 d'agost de 2010