Valls: La CUP promou un reglament per als habitatges desocupats

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Valls va presentar ahir un avanç del que podria ser el futur reglament per classificar els habitatges desocupats de […]La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Valls va presentar ahir un avanç del

que podria ser el futur reglament per classificar els habitatges

desocupats de Valls, als quals, i segons una ordenança aprovada fa cinc

anys i que mai s'ha arribat a aplicar, s'hauria de fixar un recàrrec

del 50 per cent en l'impost de béns immobles (IBI).


El document que

promou la CUP serà presentat demà divendres com a moció en la sessió

plenària del consistori vallenc. «Es tracta d'una mesura per fer

aflorar els prop de tres mil habitatges que calculem que hi ha a Valls

deshabitats per poder posar-los al mercat de lloguer», va argumentar

Gerard Nogués, portaveu de la CUP. No entrarien en el qualificatiu de

desocupats els habitatges el titular dels quals sigui qualsevol

administració pública, els que es trobin ocupats més de tres mesos a

l'any, els que es trobin inclosos dins la borsa de lloguer, quan els

contribuents siguin treballadors desplaçats per mobilitat geogràfica de

la feina, o quan l'immoble es trobi afectat per un expedient de

declaració de ruïna o altres circumstàncies que el facin inhabitable.

Els responsables de la CUP creuen que amb «les condicions actuals la

regidoria d'Habitatge té poc marge de maniobra per treballar» i

recorden que l'ordenança que preveu aquest recàrrec es basa en la llei

reguladora de les hisendes locals, que autoritza els ajuntaments a

exigir aquest increment sobre l'impost.

2 de juliol de 2009