Valls: La CUP reafirma la seva oposició a l’ARE de Ruanes

La CUP de Valls vol reafirmar la seva oposició a l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Ruanes aprovada per la Generalitat, conjuntament amb altres ARES de […]La CUP de Valls vol reafirmar la seva oposició a l'Àrea Residencial

Estratègica (ARE) de Ruanes aprovada per la Generalitat, conjuntament

amb altres ARES de diferents municipis de Catalunya, i en pren d'exemple l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.


La CUP de Valls vol reafirmar la seva oposició a l'Àrea Residencial

Estratègica (ARE) de Ruanes aprovada per la Generalitat, conjuntament

amb altres ARES de diferents municipis de Catalunya. Segons la CUP,

aquestes àrees estratègiques són un nou instrument urbanístic que ha

creat la Generalitat per 'subvenir el dèficit acumulat d'habitatge

protegit'. La CUP creu que Valls no té una necessitat de sòl

urbanitzable, ja que hi ha sòl planificat per a 4.600 habitatges. A

més, segons la CUP, la construcció de 1.100 habitatges nous a Ruanes

anirà en detriment del desenvolupament d'actuacions urbanístiques

importants per al barri antic, com el Prado o el Portal Nou. La CUP

pren d'exemple l'Ajuntament de Vilafranca, que s'ha posicionat en

contra d'una ARE planificada per la Generalitat.


(notícia publicada a AVUI.cat)


Mé informació també al Diari El PUNT

6 de març de 2008