Valoració de les eleccions municipals de Ripoll

Nacional

Després de quinze dies de campanya i en fer-se públics els resultats de les eleccions municipals 2007 des de la Candidatura Unitat Popular (CUP) de […]Després de quinze dies de

campanya i en fer-se públics els resultats de les eleccions municipals 2007 des

de la Candidatura Unitat Popular (CUP) de Ripoll volem manifestar les següents valoracions:

 • Considerem positiva la campanya de la CUP -que malgrat les

  limitacions econòmiques i logístiques- ha permès posar damunt la taula

  qüestions com la democràcia participativa, l'urbanisme sostenible, l'accés

  a un habitatge no especulatiu, el foment de la llengua per a tot el país

  nostre amb un orgull per la identitat nacional, o l'adopció del programari

  lliure entre altres qüestions…

 • Malgrat que els resultats no han estat positius per manca de temps

  i de coneixement, estem contents, que a la CUP no ens legitimen els processos

  electorals, ja que la nostra força neix del treball de cada dia. En aquest

  sentit serem presents tant al carrer com en els òrgans de govern de

  l'Ajuntament -malgrat les limitacions de l'actual Reglament Orgànic

  Municipal- per seguir amb fermesa l'acció de govern i continuar plantejant

  un nou model que faci de Ripoll una vila sostenible, ecològica, inclusiva,

  justa i solidària.
 • A la fi, deixar clar que per a la CUP el 27 de maig és només un

  punt d'arrencada per fer possible que un "altre Ripoll comenci a caminar"

  i que en aquesta tasca esperem comptar amb totes i tots aquells ripollesos

  i ripolleses que vulguin compartir amb nosaltres una nova manera de fer

  política.

30 de maig de 2007