El Vendrell: La CUP sol·licita actuacions a la zona del Tancat

Nacional

Aquest passat dimecres, 20 d'octubre, la CUP del Vendrell ha demanat a l'Ajuntament la realització de diverses actuacions als barris del Tancat i Mas d'en […]


Aquest passat dimecres, 20 d'octubre, la CUP del Vendrell ha demanat a l'Ajuntament la realització de diverses actuacions als barris del Tancat i Mas d'en Gual. Aquestes sol·licituds les ha realitzat després que, en les darreres setmanes, diferents veïns i veïnes de la zona ens fessin arribar les seves queixes per l'estat d'algunes de les zones del barri. (…)

 

La primera de les actuacions fa referència a un solar situat a la cantonada dels carrers Rosselló i Pau Casals. La parcel·la presenta un estat lamentable, amb brutícia, runa i vegetació abundant, així com una vorera trencada i plena de clots. En aquest cas, hem sol·licitat al consistori que procedeixi a l'arranjament de la vorera, així com que realitzi les actuacions necessàries per tal que el propietari del solar procedeixi a la seva neteja i substitueixi la tanca per un mur d'obra.

Carrer de les Flors amb carrer Pau Casals

El segon cas es tracta de la finca delimitada pel carrer de les Flors, carrer Pau Casals, carrer Garrotxa i el camí de Mas d'en Gual. Sobretot fem èmfasi en el tram de la cantonada del carrer de les Flors amb Pau Casals, on la vorera, degut a desperfectes varis i vegetació provinent d'un solar, és totalment impracticable. És dóna la coincidència que just aquell tram del carrer Pau Casals delimita per l'altre costat amb la Rambla Jaume Cañas, però un tram de la rambla que no té vorera. Per tant, tothom que vol passar a peu per aquell carrer ho ha de fer caminant pel mig de la zona destinada a la circulació viària.

En la instància presentada a l'Ajuntament hem demanat, bàsicament, l'arranjament de totes les voreres de la zona, en especial les de la cantonada del carrer de les Flors amb el carrer Pau Casals, què és la que presenta una situació més problemàtica.

La tercera actuació que hem sol·licitat fa referència a una parcel·la delimitada pels carrers Berguedà, Anoia i Garrotxa. Es tracta d'una finca on fa anys es va començar a construir dos edificis d'habitatges però que el projecte finalment va quedar paralitzat. L'obra, i el solar en general, presenta un estat lamentable, ple de brutícia, runa, vegetació densa i material de construcció per tot arreu. Com en els altre casos, la parcel·la està vorejada per una tanca en un estat deplorable, trencada o oberta per diferents llocs. Això permet l'accés a l'obra sense cap tipus de problema, amb la perillositat que això pot suposar. A més a més, pel temps que porta l'obra aturada, molts dels materials externs de la mateixa presenten, a cop d'ull, un clar mal estat.

Obra al carrer Anoia amb carrer Berguedà

En primer lloc, hem sol·licitat que l'Ajuntament faci una inspecció tècnica de l'obra per determinar si alguns dels seus elements, o l'obra per si mateixa, poden suposar un perill per la integritat de les persones, i que realitzi o ordeni fer al propietari, les possibles actuacions derivades de dita inspecció. Per altra banda, també hem demanat que es realitzi la neteja del solar, així com la substitució de la tanca per un mur d'obra, per tal de garantir que ningú hi pugui accedir.

Hem incidit molt en el tema de l'arranjament de les voreres perquè considerem que és un factor important de cara a intentar garantir la lliure circulació, pel nostre municipi, de les persones amb mobilitat reduïda. El Vendrell ha de ser un poble integrador on tothom s'hi pugui sentir còmode i pugui anar allà on vulgui sense cap problema.

D'altra banda, i com sempre hem dit, continuarem treballant per solucionar els problemes dels vendrellencs i vendrellenques. Creiem que les organitzacions polítiques simplement han de ser la veu del poble. És per això que estarem encantats d'escoltar els problemes, queixes o suggeriments de la ciutadania i, si cal, fer arribar-les a l'Ajuntament per tal de solucionar-les.

Obra al carrer Anoia amb carrer Berguedà

 

26 d'octubre de 2010