Els Verds- CUP de Badalona: ‘Volem una forma totalment diferent de fer política’

Nacional

Entrevista amb Vilaweb Badalona És el primer cop que la coalició Els Verds-Candidatura d'Unitat Popular es presenta a unes eleccions municipals a Badalona. Però no […]


És el primer cop que la coalició

Els Verds-Candidatura d'Unitat Popular es presenta a unes eleccions

municipals a Badalona. Però no és la primera vegada que Francesc

Alfambra, líder d'Els Verds, és alcaldable. Fa quatre anys, va ser la

formació extraconsistorial amb més nombre de vots: 1.773(1'99%). Molt

lluny, però, del 5% que marca la llei com a mínim necessari per a poder

entrar dins un ajuntament. Aquest any, la coalició entre la formació

ecologista i el partit de l'esquerra independentista espera ser la gran

sorpresa electoral i aconseguir els aproximadament 6.000 vots

necessaris per a obtenir representació. Els Verds-CUP responen el

qüestionari de Vilaweb Badalona on deixen clar que ells són una "força

rupturista".


VW BDN – Sou partidaris de traslladar el traçat del tren ? En

cas afirmatiu, quin ús proposeu pels terrenys que avui ocupen les vies ?

Els Verds- CUP – Les vies del tren han estat, des de fa més

de segle i mig, una barrera molt important que tallava la ciutat en

dos, allunyant a la gent d’un dels espais de treball i alhora de lleure

de la ciutat com és la platja. Considerem, per tant que cal

traslladar-les amb un traçat més operatiu i soterrat perquè no talli

altre cop en dos la ciutat, com ho fan d’altres infraestructures com la

C-31. Els terrenys que avui ocupen les vies han de ser un espai per la

ciutadania, on s’hi pot fer un passeig i equipaments pels barris.

VW BDN- Quines considereu que són les causes que fan que el preu

dels habitatges de Badalona sigui molt superior a les possibilitats

econòmiques de molts ciutadans ? Després del fallit pla d'habitatge,

quines mesures proposeu per contrarestar aquest problema?

Els Verds- CUP– L’especulació urbanística a la que s’ha

volgut denominar “bombolla urbanística” en té gran part de la culpa.

Aquest fet, sumat a la cultura del consum que ens imposen fa que el

mercat es reguli sempre a favor dels empresaris, desatenent les

necessitats dels ciutadans i les ciutadanes. Això ha acabat per fer que

drets com l’habitatge o, fins i tot, l’educació, hagin acabat sent

simples mercaderies. Aquest procés s’ha fet amb el consentiment de les

administracions, que no han fet res per evitar-ho, i quan han intentat

fer veure que ho feien, ho han fet ràpid i malament, com l’antic pla

d’habitatge.

A Badalona hi ha vora 10.000 pisos buits. Això contrasta amb el

ritme d’edificació que ha patit la nostra ciutat en els últims anys.

Tot i això, adquirir un habitatge cada cop és més difícil, donat que no

s’ha pres cap mesura per pal•liar-ho.

Considerem que cal aturar la concessió de nous permisos de

construcció fins que la Generalitat no hagi elaborat el cens de pisos

buits i, amb aquest, es realitzi un estudi sobre les possibles

solucions que es poden donar, entre les quals pot estar la de gravar

més l’IBI dels pisos buits. Així mateix, creiem que s’han d’aturar els

convenis de requalificació de terrenys per la construcció de nou

habitatge, que no fa més que destruir el nostre patrimoni natural per

tal de satisfer l’interès de les immobiliàries.

Pel que fa a l’habitatge públic, proposem un control exhaustiu dels

pisos que hi ha a les borses d’habitatge per tal de garantir que

l’habitatge que s’adquireix és digne i no està sobrevalorat. D’igual

manera, creiem que el sistema de sorteig per l’Habitatge de Protecció

Oficial no és just i que s’haurien d’entregar d’acord amb unes

variables com pot ser la disponibilitat d’un altre habitatge, els

recursos de les persones que ho demanen i el temps que porten a la

llista.

VW BDN- Esteu d'acord amb el pla estratègic de cultura ? En cas

afirmatiu, quan s'aplicarà ? En cas negatiu, què hi canviaríeu ? Quines

propostes i quina dotació pressupostària creieu que ha de tenir la

cultura a Badalona?

Els Verds- CUP- El pla estratègic de cultura només fa que

seguir creant una cultura per consumir i potenciant les diferències

entre una cultura més “popular” i una d’elit. Creiem que aquest fet és,

per la mateixa cultura, contraproduent. Volem una cultura integradora

i, alhora, creadora. La cultura dels Països Catalans es caracteritza

per ser un exemple d’integració, donat que els diferents pobles que han

passat han deixat la seva impremta en la nostra cultura. S’ha de

potenciar aquesta vesant integradora, cosa que ara no passa, donat que

la cultura que es proposa actualment està allunyada de la realitat dels

immigrants.

Així mateix, cal que s’aposti clarament per un model de cultura

creativa. Si es potencia una cultura per consumir, la creació cultural

local queda totalment desemparada. Alhora, s’ha de potenciar l’arribada

d’aquesta cultura a la gent i no crear una cultura d’elit, model que es

desenvolupa, per exemple, al Teatre Zorrilla.

Considerem que la partida pressupostària ha d’augmentar en funció

de que esdevingui una cultura de creació i popular i la potenciació de

la nostra cultura i llengua com a element integrador.

VW BDN- Quina és la vostra proposta de futur pels actuals cinemes Picarol i Teatre Principal ?

Els Verds-CUP– Considerem la situació com a greu. Si

desapareix el Picarol o el Principal, el Centre es quedarà sense un

equipament molt important. A més, la manca de model de l’Ajuntament,

ens fa témer que s’acabi aprovant un conveni d’intercanvi sense tenir

clar què s’ha de fer. Com ja varem manifestar fa uns mesos al Ple

Municipal, considerem que és un tema que cal obrir a la ciutadania per

a que decideixi el seu futur, seguint el model de participació que

proposem. En cas que finalment, es fes l’intercanvi, apostem per fer un

model mixte de teatre i cinema públic, evitant així perdre cap dels dos

equipaments.

VW BDN- Tothom que està empadronat a Badalona hauria de poder votar a les eleccions municipals ?

Els Verds- CUP– Considerem que el dret a la participació és

un dret fonamental, que s’ha d’aplicar sigui quina sigui la procedència

del ciutadà o la ciutadana. Part d’aquest dret és el de votar i ser

escollit. De fet és la representació a les institucions de la

participació ciutadana.

VW BDN- Què en penseu del peatge d'Eduard Maristany ?

Els Verds-CUP– És una vergonya que hi hagi un carrer que

sigui de peatge. Ara mateix l’única alternativa que hi ha a Eduard

Maristany és anar pel Progrés, ja de per sí saturat per l’aglomeració

de col•legis i les obres del metro. I aquesta “alternativa” durarà fins

que es facin les obres del canal del port. Llavors ens haurem d’anar

fins el lateral de l’autopista per poder creuar sense pagar, fent que

el trajecte ens porti molt més de temps i que casi ens costi el mateix

que l’import del peatge. I els més malparats són els propis veïns del

Front Marítim, que, si no volen pagar, han de fer tot aquest trajecte

que anant per Eduard Maristany no trigarien ni un minut. És per això

que volem eliminar el peatge d’aquest carrer.

VW BDN- Sou partidaris d'utilitzar programari amb llicències o programari lliure ? Per què ?

Els Verds- CUP– Estem clarament a favor del programari

lliure (llicències GPL i Creative Commons), bàsicament perquè garanteix

l'accés universal a les TIC (Tecnologies de la Informació i la

Comunicació), proposant un model col•laboratiu de desenvolupament de

programes, un cost molt més reduït que el programari privatiu i una

ideologia democràtica de fons que coincideix plenament amb la nostra.

Creiem que l'Administració Local hauria de treballar en tots els

equipaments públics com escoles i centres cívics amb aquest programari

lliure, a la vegada que s'encarrega de formar la població adulta en

aquest tipus de programari. A mitjà i llarg termini és el millor per

tothom

VW BDN- L'accés a Internet ha de passar a ser un dret bàsic garantit per l'administració pública ?

Els Verds-CUP – Internet ha esdevingut l’eina més important

d’informació. Perquè una societat esdevingui participativa, és un dret

informar-la. Per tant, considerem que, ateses les necessitats

informatives en l’actual món globalitzat, s’ha de potenciar les xarxes

lliures d’Internet des de les administracions públiques. Però no n'hi

ha prou amb garantir l'accés a Internet a un cost reduït o de forma

gratuïta, sinó que també cal invertir en plans d'alfabetització digital

de la població per tal que realment aprofitin les TIC i en facin una

eina que garanteixi la justícia social.

VW BDN- Quan s'unirà el Parc de Can Solei amb el de ca l'Arnús ?

Els Verds-CUP – Ja fa temps que ho hauria d’estar. Però, com

es pot apreciar, encara queda. Ara, això sí, mentrestant, van fent

inauguracions (i ja en porten tres). El que havia de ser el gran pulmó

de Badalona, de moment segueix sent un projecte que l’Ajuntament es

planteja a llarg termini, suposem que per aprofitar i fer-se la foto

per les eleccions inaugurant-lo.

VW BDN- Cal potenciar el turisme a la ciutat ? Com?

Els Verds-CUP – És obvi que Badalona s’ha de fer conèixer al

món. El que ens hem de plantejar és quin model de turisme volem.

Actualment, l’Ajuntament està desenvolupant un model turístic

d’explotació. No es basa en la cultura, ni en el patrimoni natural, ni

tan sols el del patrimoni històric de la ciutat. L’actual model es basa

en ser una ciutat al costat de Barcelona, en ser una ciutat dormitori.

Cal un model sostenible de turisme basat en la nostra pròpia ciutat i

no en una altra.

VW BDN- Quines polítiques s'han d'aplicar davant l'arribada de nouvinguts a la ciutat?

Els Verds-CUP – Constantment, l’Ajuntament oblida que les

persones immigrants són això, persones, i que per tant han de tenir els

mateixos drets que qualsevol altre ciutadà o ciutadana. Aquest fet,

juntament amb la situació del parc immobiliari actual que abans s’ha

comentat fan que es formin guetos, que impossibiliten la integració. A

més, s’ha de potenciar també la cultura com a element integrador,

perquè la nostra cultura, la nostra història i la nostra llengua són

clars exemples d’integració de pobles. Amb mesures de convivència i

d’integració i evitant les desinformacions i les manipulacions que

puguin portar a fets de confrontació entre els ciutadans badalonins de

diferent procedència, s’aconseguirà solucionar el problema i que no es

repeteixin en el futur conflictes com el de La Salut.

VW BDN- Quines eines de participació ciutadana penseu aplicar els propers quatre anys ?

Els Verds- CUP– Apostem per la potenciació dels Consells de

Ciutat i de Districte, no com a eines merament consultives, sinó

vinculants. Els ciutadans, des de les organitzacions i entitats, han de

poder decidir. A més, per tal de fer els plens participatius, promourem

una modificació del reglament de participació ciutadana per tal que

qualsevol entitat, organització política sense representació o persona

individual pugui presentar una moció sense que necessiti del suport

d'un grup municipal perquè la moció estigui a l'ordre del dia.

VW BDN- Existeix límit pel creixement urbanístic de Badalona ? Si és així, quin és ?

Els Verds – CUP– És obvi que Badalona té uns límits clars de

creixement urbanístic: la platja, la Serralada de Marina, Santa Coloma

de Gramenet, Sant Adrià de Besos i Montgat. Tot i això, ara mateix no

hi ha cap tipus de necessitat de creixement urbanístic tenint 10.000

habitatges buits a la ciutat. Cal fer una política d'habitatge

sostenible, frenant la construcció incontrolada que només respon als

interessos de les immobiliàries i no a les necessitats de la

ciutadania.

VW BDN- Quines solucions proposeu pel dèficit de places

públiques educatives a llars d'infants, escoles, instituts? Què en

penseu que una ciutat com Badalona no tingui gairebé cap pes en el mapa

universitari del país?

Els Verds – CUP– Des de fa molt de temps, Badalona pateix un

problema molt seriós en el seu model educacional i l'Ajuntament no l'ha

sabut resoldre. Ja fa temps que es necessiten nous centres d'educació,

però no s'ha apostat per l'educació dels nostres infants, fent que

alguns hagin de anar a centres d'altres ciutats. Igual ha passat a

nivell universitari. El consistori s'ha deixat portar per la força

d'una ciutat amb molta tradició universitària sense saber aprofitar les

institucions i els programes punters que es desenvolupen a la nostra

ciutat.

VW BDN – Quants càrrecs de confiança necessita l'ajuntament ? Justifiqueu la vostra resposta.

Els Verds – CUP – Els càrrecs de confiança no són càrrecs

electes, sinó gent que està al consistori per la senzilla raó de que

milita a un determinat partit. Aquesta figura és aprofitada pels

partits polítics per ficar la seva gent a càrrec dels pressupostos de

la ciutat. Per tant, nosaltres apostem per l'eliminació total dels

càrrecs de confiança.

VW BDN- On són les plaques solars del nou edifici de l'ajuntament ?

Els Verds- CUP– Sembla ser que encara no estaran llestes,

tot i que l'edifici s'inaugurarà en breu. Sembla que el gran projecte

d'aquesta legislatura havia d'estar enllestit per fer la foto a les

eleccions. Això ha comportat que es traslladés al personal abans que

l'edifici estigui degudament condicionat i que s'hagin aprovat

projectes sense cap tipus de sentit, com el de la col•locació dels

panells solars, que rebran la llum suficient per generar energia fins

al migdia, mentre que si s'haguessin instal•lat al carrer d'Eduard Fió,

donaria fins a les 6 del vespre.

VW BDN- En quina llengua seran els vostres discursos i els cartells electorals durant la campanya ?

Els Verds- CUP– La nostra campanya la realitzarem en català.

Considerem que és lògic fer-ho, ja que és la nostra llengua, una

llengua que a Badalona pateix una clara diglòssia. Això no significa

que marginem de la nostra campanya als castellanoparlant, tot al

contrari, considerem el català una llengua d'integració.

VW BDN- Qui és badaloní/na a Badalona ? Qui és immigrant a Badalona ?

Els Verds- CUP– Els badalonins i les badalonines són totes

aquelles persones que viuen i formen part de Badalona, independentment

de la seva ideologia, la seva llengua o la seva procedència. El fet de

ser immigrant denota una migració, i per tant, només ve referit al lloc

de naixement, no a la pertànyer a la ciutat.

VW BDN – Les enquestes no preveuen que cap partit pugui obtenir

majoria absoluta. Amb quines formacions us plantegeu arribar a governar?

Els Verds-CUP – Nosaltres som una força rupturista, és a

dir, volem una forma totalment diferent de fer política. En canvi, els

altres partits no són rupturistes amb la política actual de govern,

sinó que només matisen. Per aquest motiu, no ens plantegem cap pacte

governatiu amb cap de les forces que hi ha actualment al panorama

polític badaloní.

VW BDN- Fins a quin punt algunes entitats esportives de la ciutat condicionen actuacions urbanístiques del consistori?

Els Verds- CUP– Les entitats esportives més grans de la

ciutat han esdevingut un factor de decisió en les actuacions

urbanístiques fins i tot més gran que els mateixos ciutadans, com veiem

en projectes com el Màgic BDN o el nou estadi del Badalona. Projectes

de gran envergadura que no responen a cap interès de la ciutadania,

sinó de les mateixes entitats esportives.

VW BDN- Quina resposta donareu al petit i mitjà comerç de

Badalona després de l'aposta municipal per la presència de grans

superfícies comercials?

Els Verds- CUP– La nostra formació aposta clarament pel

petit i mitjà comerç que tradicionalment s'ha desenvolupat a Badalona

fins a la potenciació de fa uns anys a aquí de les grans superfícies. I

l'aposta continua amb El Corte Inglés que es farà a l'antic solar de

Can Llamas, o el projecte de Màgic BDN que no fan res més que potenciar

un model de ciutat de consum.

24 de maig de 2007