Vic: El govern ignora les mocions de la CUP

Nacional

El proppassat 2 de juliol, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Vic va presentar dues mocions al ple de l'Ajuntament, l'una en referència al Pla […]El proppassat 2 de juliol, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Vic

va presentar dues mocions al ple de l'Ajuntament, l'una en referència

al Pla Urbanístic de la Guixa (Sentfores) i l'altra sobre quines són

les intencions del consistori respecte del conjunt de les Adoberies.


Pel que fa al pla urbanístic de la Guixa, la CUP proposa:

1.- La creació d'una normativa específica sobre la tipologia de les

noves construccions, que pot adoptar-se segons el model de l'Eixample

Morató, si es creu adient.


2.- Implicar les entitats i veïns de la Guixa en la revisió del POUM.


3.- Convidar les entitats i veïns de la Guixa a presentar esmenes al Pla Territorial de les Comarques Centrals.


4.- Garantir un creixement equilibrat del nucli de la

Guixa, tant pel que fa a serveis com a sòl agrícola. Garantir que les

zones del Pujolar i Can Serè es mantinguin com a espai agrícola.

Pel que fa a la moció sobre les Adoberies:

Tenint en compte que a Vic hi ha 3.000 habitatges buits i que ja

està prevista la construcció de 10.000 habitatges més en altres zones

de la ciutat, no veiem necessària la substitució de les antigues

Adoberies per blocs de pisos. El conjunt de les Adoberies fou declarat

Patrimoni Històric de la ciutat, i per això l'Ajuntament ha de prendre

el compromís de conservar-lo com a part de la nostra memòria. Per tant,

demanem:

1.- La intervenció urgent en els edificis que encara no han estat enderrocats, i que corrin el risc de ruïna.

2.- L'obertura d'un procés de participació ciutadana per decidir el futur d'aquest conjunt.

Malgrat que han passat dos mesos des de la presentació de les dues

mocions i que el Consistori s'ha reunit quatre vegades, encara és hora

que es faci cas a aquestes peticions.

Davant del silenci de l'Ajuntament, la CUP ha decidit adreçar-se

directament als mitjans de comunicació per tal que la posició de la CUP

arribi a tots els ciutadans de Vic i de la Guixa.

Vic, 4 de setembre de 2007

6 de setembre de 2007