Vilafranca: La CUP demana que Aigües de Vilafranca prioritzi l’estalvi d’aigua

Nacional

L'any 2005 Aigües de Vilafranca, a proposta de la CUP i amb el vistiplau del  Consell d'Administració, va engegar una campanya per fomentar l'estalvi de […]L'any 2005 Aigües de Vilafranca, a proposta de la CUP i amb el vistiplau del  Consell d'Administració, va engegar una campanya per fomentar l'estalvi de l'aigua amb el títol “Gota a gota s'esgota”, les activitats consistien en  posar airejadors a totes les aixetes de les cases per disminuir el consum

d'aigua i es complementava amb altres aspectes més divulgatius de la problemàtica sobre la manca d'aigua. L'èxit va ser una realitat i va superar les previsions de participació, on la ciutadania de Vilafranca va respondre de forma exemplar. Fins i tot, la Diputació de Barcelona va concedir un premi per ser la millor iniciativa local per a l'estalvi d'aigua 2005.


Incomprensiblement, aquesta campanya no es va tornar a repetir l'any 2006, tot i tenir una partida pressupostada de 20.000€ (dels quals només se n'ha gastat 183€), una despesa petita respecte al pressupost total d'Aigües de Vilafranca, que és de 4,7 milions d'euros. Tampoc es té previst que durant el 2007, es torni a realitzar la campanya “Gota a gota s'esgota” i és per aquest motiu que la CUP demana que des d'Aigües de Vilafranca es torni a impulsar aquesta iniciativa per consolidar i reduir encara més el consum de litres-habitant-dia (l./hab./dia).

Aigües de Vilafranca ha millorat el consum dels l./hab./dia en els últims anys, les dades ho demostren: l'any 2003 hi havia un consum de 230 l./hab./dia, el 2005 es va passar a 208 l./hab./dia i el 2006 es va arribar als 205 l./hab./dia. És obvi que la campanya “Gota a gota s'esgota” hi té alguna cosa a veure, sense deixar de tenir en compte les millores realitzades a xarxa d'abastament d'aigua.

Des de la CUP entenem que el fet d'estalviar aigua pot comportar una disminució de la facturació de metres cúbics i, per tant, una disminució dels ingressos d'Aigües de Vilafranca, fet que pot provocar una petita pèrdua de la capacitat d'inversió respecte d'anys anteriors. Aquesta argumentació ve corroborada perquè l'increment dels metres cúbics d'aigua facturats l'any 2006 respecte del 2005, només s'ha incrementat en un 1 %, sense guardar gaire relació amb el creixement del número d'abonats que ha estat d'un 4,8 %, és a dir, 1060 abonats. Tot i que la capacitat d'inversió pugui disminuir, estem convençuts que el que toca ara és estalviar aigua i promocionar polítiques que fomentin l'ús racional de l'aigua tenint en compte que és un bé preuat i escàs. Fins i tot la Generalitat està promocionant una campanya d'estalvi d'aigua, perquè aquest any el futur que

ens espera és incert, degut a la manca d'aigua que pateix tot Catalunya. L'any 2005 també es va produir una situació d'alerta, per la insuficiència de pluges que va fer disminuir els cabals dels rius i la reducció de les reserves d'aigua, provocant que des de la Generalitat es dictessin diversos

decrets per restringir l'ús de l'aigua i garantir l'abastament d'aigua potable.

Aigües de Vilafranca porta la gestió de l'aigua a Vilafranca i la de molts altres pobles de l'entorn de la capital de l'Alt Penedès. Creiem que és el moment plantejar noves maneres de gestió i potenciar una nova cultura de l'aigua. Hem de tendir cap a la sostenibitat, per tant, hem de potenciar

polítiques d'estalvi d'aigua i tendir a no importar aigua del Ter-Llobregat per garantir el subministrament d'aigua potable al Penedès.

2 d'abril de 2007

Candidatura d'Unitat Popular

Vilafranca del Penedès

www.cupvila.cat

3 d'abril de 2007