Vilafranca: La CUP denuncia que la nova llei de vegueries no reconeix el Penedès

Nacional

La CUP de Vilafranca ja ha manifestat que rebutja un projecte "que ha estat fet a l'esquena del territori" i que, segons lamenta, no reconeix […]La CUP de Vilafranca

ja ha manifestat que rebutja un projecte "que ha estat fet a l'esquena

del territori" i que, segons lamenta, no reconeix la personalitat

pròpia del Penedès.


 


Les set vegueries són Alt Pirineu i Aran -que incorpora la Vall d'Aran,

malgrat el rebuig d'aquesta comarca a formar part de qualsevol divisió

territorial que no sigui ella mateixa-, Barcelona, Catalunya Central

-la capital de la qual està per concretar-, Girona, Lleida, Terres de

l'Ebre -amb capital a Tortosa- i Camp de Tarragona, la capital de la

qual serà Tarragona, deixant enrere les aspiracions de l'Ajuntament de

Reus.

Montilla ha indicat que les vegueries seran l'àmbit d'organització

territorial del Govern, i també que les quatre diputacions provincials

seran substituïdes pels "consells de vegueria", que es consagraran com

a àmbits de cooperació entre municipis.

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Vilafranca del Penedès

rebutja un projecte "fet d'esquena al territori, sense tenir en compte

la personalitat pròpia del Penedès", vegueria que ha estat recolzada

pels ajuntaments que representen el 90% de la població. Segons ha

manifestat la CUP en un escrit al Facebook, el projecte s'ha fet "sense el consens institucional que hi hauria d'haver en temes com el de la divisió territorial".

"El més greu de tot plegat és que s'ha fet sense cap tipus de

motivació, atès que variacions de límits provincials n'hi ha també en

vegueries de les de nova creació i en quan a pes demogràfic la del

Penedès seria la quarta vegueria", lamenta la candidatura, la qual

assenyala que continuarà lluitant perquè aquesta decisió presa contra

la voluntat dels ciutadans no pugui tirar endavant.

3 de febrer de 2010