Vilafranca: La CUP fa públic el document ‘Cinc motors per al canvi’

Nacional

El regidors de l'esquerra independentista, Xavier Navarro i Otger Amatller, acompanyats per Robert Ferrando i Oriol Perelló, membres de la Permanent de la Candidatura d'Unitat […]El

regidors de l'esquerra independentista, Xavier Navarro i Otger

Amatller, acompanyats per Robert Ferrando i Oriol Perelló, membres de

la Permanent de la Candidatura d'Unitat Popular, van celebrar una roda

de premsa el 15 de setembre, on es va presentar el document elaborat

per la candidatura on es marquen les prioritats programàtiques per la

present legislatura.


Aquest document, que porta per títol "Cinc motors

per al canvi", serà àmpliament difós en els propers mesos i s'entregarà

una còpia a la resta de grups municipals. La CUP espera que aquesta

iniciativa generi el debat necessari i imprescindible que cal dur a

terme per tal de sortir de l'atzucac polític en el que es troba immers

Vilafranca del Penedès.


El regidors de la CUP

van explicar que aquest document era fruit dels debats que ens els

darrers mesos s'han dut a terme en el si de l'esquerra independentista,

i que van tenir el seu equador el passat 16 de juny de 2008 en el marc

d'una Assemblea General. Durant els mesos de juliol i agost s'ha acabat

de donar forma al document que ara és fa públic. En el document la CUP

s'ha mirat de prioritzar i actualitzar diversos punts del programa

polític que la candidatura va presentar per a la legislatura 2007-2011,

donant prioritat en l'aprofundiment de la democràcia directa i la

participació popular, i incidint amb més força amb els polítiques

social que han de permetre afrontar les conseqüències de l'actual crisi

del sistema neoliberal. En els "Cinc motors per al canvi" tampoc

s'obvien temes com la sostenibilitat, la gestió pública de serveis i

equipaments, la Vegueria Penedès, o bé, la gestió de les polítiques

culturals.

Exigència a la resta de grups municipals

En

la roda de premsa, els membres de la CUP, es van mostrar segurs i

satisfets per la feina feta i expectants pels esdeveniments que es

puguin generar arran d'aquesta iniciativa. Xavier Navarro va apuntar

que "nosaltres hem fet un dur i complex treball, i hem presentat les

nostres propostes polítiques. Ara estarem a l'espera que la resta de

grups municipals facin la mateixa feina". Otger Amatller afegia que

"qui es vulgui reunir amb la CUP per mirar de trobar una solució a la

ingovernabilitat que pateix Vilafranca, haurà de fer públiques les

seves propostes polítiques d'una manera seriosa i treballada". Els

regidors de la CUP van voler deixar clar que no acceptaran pamflets

polítics de cara a la galeria, sinó que volen propostes serioses i

treballades per començar a debatre sobre aquesta qüestió.

Aquesta mateixa setmana, la CUP farà arribar a tots els grups

municipals, "a excepció del PP", el document, i restarà a l'espera que

els partits presents a l'Ajuntament de Vilafranca facin públiques i els

facin arribar els seus documents amb propostes programàtiques. En la

roda de premsa es va deixar clar que no celebraran cap tipus de trobada

si no hi ha aquesta feina prèvia. D'altra banda, la CUP vol que el

debat sigui públic i transparent, i que tothom exposi les seves

propostes. Un cop es tinguin les propostes dels diferents grups

municipals, es començaran a celebrar reunions bilaterals amb cada un

dels partits.

Continuar treballant des de l'oposició

Amb independència de com esdevinguin els resultats de les converses la

CUP ha volgut deixar clar que no és objectiu de la Candidatura entrar a

formar part de qualsevol equip de govern. Així s'expressava un dels

regidors: "la nostra voluntat és implementar un programa polític en la

mesura del possible per millorar la situació actual de Vilafranca, però

en cap cas situar-se en el poder. Els tactismes partidistes no

afavoreixen la consecució en l'aprofundiment de la democràcia".

+ DOCUMENT "CINC MOTORS PER AL CANVI"

21 de setembre de 2008