Vilafranca: La Cup referma el seu compromís a favor de la Vegueria del Penedès

Nacional

Us adjuntem el contingut de la roda de premsa que va celebrar ahir la CUP de Vilafranca del Penedès sobre diverses qüestions entorn la Vegueria […]Us adjuntem el contingut de la roda de premsa que va celebrar ahir la CUP de Vilafranca del Penedès sobre diverses

qüestions entorn la Vegueria Penedès.


 


Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès volem

refermar públicament la nostra posició sobre la proposta de nova ordenació

territorial de Catalunya, i el nostre compromís amb l'articulació d'un àmbit

funcional de planificació conjunt amb les comarques de l'Alt Penedès, el Baix

Penedès, el Garraf i aquells municipis de l'Anoia que lliurement s'hi vulguin

adherir, així com amb la creació d'una Vegueria del Penedès que integri

aquestes comarques i municipis.


 


1er. La CUP portarà en el programa electoral 2007-2011 el compromís de

treballar, en tots els àmbits que estiguin al nostre abast, per tal que la

Vegueria Penedès esdevingui una realitat quan més aviat millor. Reafirmem,

així, aquest compromís que hem vingut demostrant durant la legislatura

2003-2007. Entenem que la creació d'una Vegueria Penedès respon a la voluntat

popular dels i les vilafranquines, i és coherent amb una realitat demogràfica,

històrica, social, i de relacions entre les comarques que es proposa que

l'integrin.
            2on. Des de la CUP

instem al Govern de la Generalitat a crear un nou àmbit funcional de

planificació territorial dins la Revisió del Pla General Territorial de

Catalunya que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el

Garraf i aquells municipis de l’Anoia que lliurement s’adhereixin a aquesta

iniciativa. Entenem que aquest pas és imprescindible per tal d'articular i fer

realitat una futura Vegueria del Penedès. Des de la CUP, també fem una crida

als grups polítics presents al Parlament de Catalunya perquè donin suport a

aquesta demanada.


            3er. Per finalitzar, la CUP anima la resta de partit

polítics que concorreran a les eleccions municipals a Vilafranca del Penedès el

proper 27 de maig, a fer constar el compromís amb la defensa de la Vegueria

Penedès, en els seus programes electoral. La unitat d'acció en aquest qüestió

serà imprescindible per aconseguir aquesta fita. També els animem a treballar,

amb fermesa i coherència, per tal que els seus grups parlamentaris donin suport

a la creació d'un nou àmbit funcional de planificació territorial dins la

Revisió del Pla General Territorial de Catalunya.


20 de febrer de 2007


Candidatura d'Unitat Popular


Vilafranca del Penedès


 


ALTRES

VALORACIONS


Des de la CUP, també volem valorar en aquesta roda de premsa

algunes qüestions d'actualitat, relacionades amb el tema de la Vegueria

Penedès.


 


INCOMPLIMENT REITERAT DELS ACORDS DE PLE


La CUP vol denunciar l'incompliment reiterat dels acords de ple

per part de l'equip de govern. El passat 21 de novembre de 2006, ara fa 3

mesos, es va debatre i aprovar amb els vots de la majoria del ple (CIU, ERC, PP

i CUP) la darrera moció en defensa de la Vegueria Penedès. Entre els diversos

punts d'acord, en la moció hi havia uns punts molt concrets que s'expressaven

literalment així, i que han estat incomplerts:


     

Nomenar, en la propera Junta de Govern

Local, la persona que faci les gestions oportunes perquè es portin a terme les

diferents iniciatives que van sortint en la materialització de l’Acord de Ple

del dia 21 de març de 2006. En aquest acord, entre d’altres,  es preveia que calia fer visible el recolzament

donat a l’acció en pro d’aquesta Vegueria i ho concretava en les següents

propostes, ja aprovades en la seva majoria per la comissió paritària en reunió

del dia  4  de maig de 2006.


     

Penjar la pancarta, de forma fixa,

immediata  i continuada, al balcó de

l’Ajuntament, a la plaça de la Vila


     

Adreçar a totes les entitats i empreses

vilafranquines una carta signada per l’Alcalde fent-les partícips de la

voluntat política d’aquest Ajuntament d’aconseguir l’àmbit de planificació

territorial propi pel Penedès i que es creï “la Vegueria Penedès” al moment de

procedir a la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les  a introduir en tota la seva documentació el

logo de la Vegueria; instant-les perquè apliquin aquesta mesura a totes les

activitats; animant-les a dur a terme aquelles iniciatives que ajudin a

estendre, entre els associats o la població en general, el desig i la voluntat

per una Vegueria Pròpia.


 


VALORACIONS DEL DARRER PLE I ACCIONS AL RESPECTE


Tenint en compte la resposta del portaveu del govern municipal,

Francisco Romero, que avançava que des de la Junta de Govern havien pres la

decisió de que les qüestions entorn de pancartes i senyeres en el balcó de

l'Ajuntament  serien preses des de la

unanimitat de la Junta de Portanveus, des de la CUP volem denunciar la

prevaricació que suposa prendre  aquesta

decisió sobre un acord de ple.Davant d'aquest fet, i esperant la resposta per escrit del

govern municipal, no descartem cap actuació. Des de la CUP no tenim intenció de

dur la política municipal als tribunals però tenint en compte que el mateix

alcalde en el darrer ple de febrer ens va instar a dur als tribunals si teníem

alguna prova del mal ús del poder que ells estaven exercint, no descartem tal

possibilitat.


 


EL PAPER D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


Ens hem assabentat per la premsa que els membres de la

Plataforma per una Vegueria Pròpia es varen reunir la setmana passada amb el

Consell de Governació i secretaria general d'ERC, dirigit per Joan Puigcercós,

per conèixer si Esquerra donarà suport a la creació de l'àmbit funcional de

planificació territorial per al Penedès. Segons ha transcendit, ERC encara no

té clar si donarà suport a l'àmbit de planificació per a les comarques de la

Vegueria Penedès.


Des de la CUP, instem als responsables de la junta local d'ERC

de Vilafranca, al Sr. Zafra i al cap de llista Pep Quelart, que deixin de banda

el “culebrot” que ens serveixen cada setmana sobre les males relacions entre la

nova executiva i el seu grup municipal, i es posin a treballar de veritat

perquè el seu grup Parlamentari i els Consellers del seu partit donin suport a

l'àmbit de planificació específic per a les nostres comarques i a la Vegueria

Penedès. Una marxa enrere en aquesta matèria, per part d'ERC, seria

inacceptable. Ara és l'hora dels fets!


 


 

22 de febrer de 2007