Vilafranca: Engegada una recollida de signatures per a demanar un referèndum

Nacional

La CUP vol que es pregunti als ciutadans i ciutadanes si volen que l’ajuntament gestioni les zones blaves. Segons un estudi que ha realitzat el […]


La CUP vol que es pregunti als ciutadans i ciutadanes si volen que l’ajuntament
gestioni les zones blaves. Segons un estudi que ha realitzat el mateix equip de govern (PSC+ERC+ICVerds) gestionar directament des de l’Ajuntament les zones blaves de Vilafranca ens podria aportar als vilafranquins/es entre 300.000€ i 600.000€ anuals nets que s’afegirien a les arques municipals i que repercutirien en una millora important de les inversions al nostre poble. L’estudi també demostra que la gestió que es fa actualment de les zones blaves per part de SABA és més que millorable.

Veient la viabilitat que té la gestió directe de les zones blaves per part de l’Ajuntament i la més que qüestionable qualitat dels serveis que ens està oferint SABA, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va presentar una moció al Ple Municipal del mes de juliol, demanant que les zones blaves fossin gestionades per l’Ajuntament i no per una empresa externa, repercutint d’aquesta manera, els beneficis de la gestió en els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca, millorant alhora el servei. Incomprensiblement l’equip de govern (PSC+ICVerds+ERC) van votar en contra d’aquesta moció.

Des de la CUP creuen que, donant la concessió de les zones blaves a SABA, s’està perdent una gran possibilitat d’incrementar els ingressos de l’Ajuntament sense augmentar els impostos dels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca.

Acollint-se al que preveu el Reglament Orgànic Municipal (ROM) la CUP engega aquesta campanya de recollida de signatures per a demanar per al proper Ple Municipal del mes de setembre, que l’Ajuntament realitzi un referèndum vinculant per a saber l’opinió dels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca sobre aquest tema, donat que els beneficis d’aquesta gestió són molt importants i per tant és necessari saber què vol fer el poble de Vilafranca, si cedir la gestió a SABA o gestionar-ho directament des de l’Ajuntament.

29 d'abril de 2015