Vilafranca: «La gratuïtat dels Llibres de text»

Nacional

Entrevista a Xavier Navarro, regidor a l'Ajuntament de Vilafranca. La Candidatura d'Unitat Popular ja va expressar, en el debat dels pressupostos municipals pel 2008, la […]Entrevista a Xavier Navarro, regidor a l'Ajuntament de Vilafranca. La Candidatura d'Unitat Popular ja va expressar, en

el debat dels pressupostos municipals pel 2008, la seva disconformitat

a que l'ajuntament contemplés una partida pressupostària per pagar

llibres de text a tots els vilafranquins de 3 a 16 anys que van a

escola a Vilafranca, sigui pública o privada.


En el darrer ple

municipal de març, l'esquerra independentista va tornar a expressar la

seva oposició a aquesta mesura si no es marcaven unes pautes clares al

respecte. Per tal d'aprofundir amb la posició de la CUP en aquesta

qüestió, hem plantejat un seguit de preguntes al portaveu del grup

municipal Xavier Navarro que podeu llegir seguidament.


– La CUP es va oposar en la discussió dels

pressupostos pel 2008 i en el darrer ple municipal a la gratuïtat dels

llibres de text per a tots els vilafranquins de 3 a 16 anys que van a

escola a Vilafranca, sigui pública o privada, des del curs 2008-2009.

Per què l'esquerra independentista s'oposa a aquesta mesura?

La

CUP parteix de la necessitat de garantir el dret a l'educació per a

tothom i, en aquest moments, algunes famílies no poden exercir aquest

dret per motius econòmics. El preu dels llibres és un dels factors,

però no és l'únic ni el més important; per tant, entenem que la

problemàtica de la gratuïtat de l'ensenyament s'ha de resoldre

globalment i, per fer-ho, cal començar per les famílies que ho

necessiten. Actualment, el preu dels llibres no és un gran problema, ja

que el departament d'ensenyament intenta garantir amb beques la compra

de llibres. Hem de garantir, doncs, que si hi ha algú que es queda fora

d'aquestes beques pugui comprar-los igualment. No ens podem permetre

pagar els llibres a les famílies que no ho necessiten mentre, per una

altra banda, hi ha famílies que no poden pagar les excursions que fan

el centres, les colònies, el material escolar, etc.

– En

el ple municipal de març, la CUP va presentar una esmena a la totalitat

a la moció de CIU que demanava que la gratuïtat es fes efectiva a un

mes vista. Què es proposava a l'esmena?

Tot el debat de

la gratuïtat dels llibres de text, fins ara, ha estat basat en no res,

és una proposta buida de contingut. Tan buida que alguns militants

socialistes, entre vestidors, ens han expresat el seu desacord amb la

posició del seu govern. No hi havia model, l'aportació econòmica era i

és insuficient, no s'ha tingut en compte la peculiaritat dels centres

ni els diferents models d'estalvi de llibres que hi ha a les nostres

escoles. En definitiva, el que volíem era posar seny i racionalitat a

una proposta que no tenia cap sentit i era econòmicament insostenible.

Si aquells que han engegat el projecte de gratuïtat dels llibres

haguessin parlat amb la comunitat educativa sabrien que és molt

complexe, que requeria d'una anàlisi exhaustiva i de molts més diners

dels que havien previst. En una qüestió com aquesta, que crea moltes

expecteaives a les famílies, cal ser seriosos i el PSC i ERC no ho han

estat.

– El passat dilluns, tal com va acordar el darrer

ple municipal, es va reunir una comissió de treball per encarar aquesta

qüestió. Com va anar la reunió i què proposa el full de ruta del govern

municipal?

A

la reunió vam deixar clar, una altra vegada, el nostre posicionament

respecte a aquest tema. Pel que fa al full de ruta, és una declaració

d'intencions buida de contingut i sense rumb ni horitzó. Poc elaborada

i sense el procés de reflexió que la iniciativa exigeix. Prova d'això

són les dificultats que van anar brollant durant el transcurs de la

reunió, com per exemple: què passarà amb l'alumnat de fora de

Vilafranca escolaritzat a Vilafranca, quins mecanismes de control

s'establiran per tal de garantir la reutilització dels llibres, quina

quantitat s'establirà de "subvenció" per alumne (cal tenir present que

hi ha centres que ja fa anys que reutilitzen), què passarà si algun

Consell Escolar de Centre no tira endavant la proposta… Esperem que

les AMPA i els equips directius siguin capaços de posar seny a aquesta

situació, i que la seva veu i experiència siguin determinants, però si

el govern i ERC no escolten, es trobaran amb un projecte molt

imperfecte que, de ben segur, hauran de canviar.

– Quina serà la feina que farà la CUP davant d'aquesta situació?

Continuarem

com fins ara, treballant per una escola pública de qualitat, on la

classe social i econòmica, l'origen o la religió no sigui un entrebanc

per a les famílies i, sota aquest principi, actuarem. Visitarem totes

les AMPA per tal de recollir propostes, models i suggeriments.

Participarem en tot el procés, però sempre sota el principi de garantir

el dret a l'ensenyament a qui ho necessita.


+ Opina al bloc d'en Xavier Navarro.

+ Document elaborat pel PSC i ERC.

9 d'abril de 2008