Vilafranca: Llorenç Casanova nou regidor de la CUP de Vilafranca del Penedès

Nacional

Llorenç Casanova va prendre possessió del càrrec de regidor del la CUP, en substitució d'Otger Amatller, en el ple ordinari celebrat el passat 26 de […]Llorenç

Casanova va prendre possessió del càrrec de regidor del la CUP, en

substitució d'Otger Amatller, en el ple ordinari celebrat el passat 26

de maig. Casanova va prometre el càrrec "per imperatiu legal" ja que és

obligatori fer-ho jurant fidelitat al rei, al estatut i a la

constitució espanyola. Llorenç Casanova va afirmar que assumia el

càrrec amb el compromís de treballar perquè el "govern de Vilafranca

esdevingui un govern del poble i per al poble", per aconseguir

"l'alliberament nacional i social del poble català" i va acabar

mostrant la solidaritat de la CUP "amb totes les iniciatives

internacionalistes dels pobles oprimits del món". Finalment va acabar

la seva intervenció, entre aplaudiment, amb un "Visca Vilafranca i

visca el poble català"


Resum del ple municipal

El

ple es va iniciar amb l’entrada de dues cares noves, Raimon Gusi per

part de CIU i Llorenç Casanova com a nou regidor de la CUP en

substitució d’Otger Ametller. Seguidament es va portar a aprovació la

modificació del pla parcial de Domenys I per a l’admissió de l’ús per a

restaurant. Finalment la proposta va quedar sobre la taula a petició de

la majoria de grups municipals. A continuació després d’aprovar

l’inventari del patrimoni de l’entitat i organismes autònoms i el canvi

de representants d’ICV a organismes i comissions municipals, es va

passar a debatre les dues mocions presentades al ple.

 

La

primera, presentada pel grup ICV, tractava sobre la creació d’un fons

municipal anticrisi. Des de tots els grups es va coincidir en les

mancances econòmiques a nivell municipal per a dur a terme polítiques

socials. Aquesta problemàtica es deriva del mal finançament que

pateixen els municipis que depenen en gran mesura dels ingressos

generats per les plusvàlues de la construcció. Aquest dèficit de

finançament també s’emmarca en el context de dèficit de la Generalitat

de Catalunya provocat per l’Estat espanyol. En aquest sentit, la

majoria de grups van reclamar un millor finançament per a Catalunya i

pels municipis. La moció és va aprovar amb els vots favorables de ICV,

PSC, CIU i PP, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la CUP. Aquest

vot en contra és degut a que la moció no planteja canvis estructurals

en els sistemes de finançament i es limita únicament a demanar

“almoina” a l’Estat espanyol. Des de la CUP creiem que el millor

finançament i l’únic que és just és la independència dels Països

Catalans.

 

La següent moció que es va debatre, va ser la

presentada per la CUP en suport de la candidatura europea Iniciativa

Internacionalista i en contra de la llei de partits. La moció es va

presentar pel perill que representava la possible il·legalització de la

candidatura, però finalment la moció va ser retirada ja que la

candidatura serà present a les eleccions europees del proper 7 de juny.

Tot i ser retirada es va generar un debat entorn a la llei de partits.

Tots els grups, excepte el PSC i PP, es van posicionar en contra

d’aquesta llei. Des del PSC i PP es va defensar la llei de partits

encara que aquesta signifiqui violar els drets col·lectius i

democràtics.

 

Finalment, l’equip de govern va presentar una

moció per via d’urgència ja que pocs dies abans s’havia fet públic un

nou projecte del Ministeri de Foment espanyol que contempla la

construcció d’una via ferroviària de mercaderies que passa pel municipi

malmetent greument espais d’especial protecció, com poden ser Sant Pau

i la Serreta. Aquest nou projecte ignora completament el Pla Director

de l’Alt Penedès i el POUM. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat

i tots els grups van coincidir en la necessitat de preservar aquests

espais i de fer respectar la planificació comarcal acordada des del

territori.

2 de juny de 2009